Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Yavuz Sultan Selim’in babasının bedduası hakkinda,

Yavuz Sultan Selim, babası II. Beyazıt’ın padişahlığının tutuk ve pasif kalması sebebi ile devletin hükümdarlığına göz koymuştu.

Tabiki tek başına değildi, yeniçerilerin ve devletin ileri gelenlerinin de desteği arkasındaydı.

Yavuz Sultan Selim ve babasıyla (II. Beyazıt ) savaşı,

Bu hükümdarlık kapışmasının ilk büyük ateşi günümüzde Çorlu (Tekirdağ) Büyükkarıştıran ( Lüleburgaz-Kırklareli) arasındaki bölgede çıkan bir savaş ile olmuştur. Savaş sonucunda Yavuz Sultan Selim ağır bir yenilgi almış hatta canını dahi zor kurtarmıştır.

Ve babası yaşlanıyor,

Zamanla babasının yaşlanması, beklenen büyük zaferlerin gelmemesi ve I. Selim’ in daha da güçlenip devlet erkanının da desteğini alması II. Beyazıt’ ı padişahlığı bırakmak zorunda bırakmıştır.

İşte Yavuz Sultan Selim’in babasının o bedduası,

Yavuz Sultan Selim hükümdarlığı devralmak için orduları ve destekçileri ile birlikte İstanbul’ a geldiğinde babasının bu durumu kendisine yediremediği ve oğluna ‘ sonun benden beter olacak , hükümdarlığın kısa, ölümün zor olacak’ şeklinde beddua ettiği rivayet edilmektedir. II. Selim babasının Dimetoka’ ya gitmesini uygun görmüştür.

Dimetoka’ ya doğru yola çıkan II. Beyazıt Çorlu civarında vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim’ in taht mücadelesi içerisinde olduğu kardeşi şehzade Ahmet, babasının ölümünün yaşlılıktan ve eceli ile olduğunu yazdığı mektuplarda söylese de halk arasındaki yaygın inanış II. Selim’ in babasını zehirlediği şeklindedir.

Hükümdarlığı boyunca sadece Doğu seferleri yapan Yavuz Sultan Selim’in Batı seferlerine hazırlandığı , güçlü bir donanma kurulmasını istediği tüm tarihçiler tarafından söylenmektedir. Seferin nereye yapılacağını kesinleştirmek için vezirlerini  Edirne’ ye kendisinden daha önce yollamış ve kendisi de 1520 yılının Ağustos ayında Edirne’ ye doğru yola çıkmıştır. Bu yolculuğa çıkmadan önce padişahın sırtında ‘yanıkara’ ,  ‘sirpençe’ veya ‘ aslan pençesi’  olarakta bilinen çıban bulunmaktadır.

Yavuz Sultan Selim sırtında çıkan çıbanı ilk başta önemsememiş, çevresindekilerin merhem ile çıbanı kurutma önerisini reddetmiş ve çıbanı hamamda sıktırmıştır. Çıban sırtında iyice yayılmış ve artık acısı çekilmez hale geldiği çevresindekiler tarafından söylenmektedir. Sırtındaki ağrılara dayanamayan Yavuz Sultan Selim Edirne’ ye doğru giderken Çorlu da çadırların kurulmasını emredip, dinlenmek istemiştir. Yavuz Sultan Selim’ in sırtına yayılmış olan çıbanlar yaklaşık 40 gün boyunca hekimler tarafından tedavi edilmeye çalışılmıştır.

Tutulan kayıtlara göre hekimler, tedavi için çok geç kalındığını ve Osmanlı Devleti ‘ ne halifeliği getiren padişahın acılar ve sancılar içinde vefat ettiğini söylemişlerdir.

Yavuz Sultan Selim’in babasını tahttan indirmesi,

Baba ile oğul arasında yapılan savaşın Çorlu’ da gerçekleşmesi,

Oğlu tarafından sürgün edilen  padişah II. Beyazıt’ ın ve babasını deviren Yavuz Sultan Selim’ in de  Çorlu da vefat etmesi kaderin cilvesi midir?

Yoksa kendisini tahttan eden, sinirlenen ve gururundan dolayı, oğluna padişahlığının kısa süreceğini  ve acılı bir şekilde öleceğini söyleyen II. Beyazıt’ ın ahı mı tuttu dersiniz?

Yavuz Sultan Selim’ in padişahlığı 8 yıl sürmüştür ve vefatı ecel ile değil acılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Galiba Yavuz Sultan Selim’ in babasının II. Beyazıt’ın bedduası tutmuş.

SANMA ŞAHIM HERKESİ SEN SADIKÂNE YAR OLUR

HERKESİ SENE DOST MU SANDIN BELKİ OL AĞYAR OLUR

SADIKÂNE BELKİ OL ALEM DE SERDAR OLUR

YAR OLUR AĞYAR OLUR SERDAR OLUR DİLDAR OLUR

-Yavuz Sultan Selim

]]>