Üniversitelerde görev yapanlar için Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında çok köklü bir değişimin müjdesi verildi. Üniversite çalışanlarını ilgilendiren bu kararda becayiş düzenlemesi gündeme alındı.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde gerçekleştirilen istişare toplantısından,üniversite çalışanlarını ilgilendiren çok önemli bir karar çıktı. YÖK temsilcisi Recep Sarıipek, niversite çalışanları için becayiş düzenlemesi yapılacağını söyledi.  Tüm üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıdan çıkan kararın etkileri merakla bekleniyor.My Memur ailesi olarak üniversite personellerinin tayinleri konusunda çok çalışma yaptık ve bunun meyvesini almanın da gururunu yaşamaktayız. Umarız Üniversite personellerini bir nebze olacak bu çalışma daha da genişletilerek tayin konusu da gündeme alınır.

657 DMK’ye Göre Karşılıklı Yer Değiştirme Yani Becayiş Nedir?

Kanunda yer alan açıklamaya göre becayiş, aynı kurumun başka başka yerlerdeki  aynı sınıftaki memurlarının karşılıklı olarak yer değiştirmesi anlamına gelmektedir.  Kanunda yer alan hükme göre, bu isteğin yerine getirilmesi amirlerin onayına bağlıdır.

Kanunda Yer Alan Aynı Sınıftaki Memur İfadesiyle Ne Kastedilmiştir?

657 DMK’de  yer alan karşılıklı yer değiştirme usulüyle atanma maddesinde,ancak aynı sınıftaki memurların becayiş talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla ayrı sınıflardaki memurların becayiş talebinde bulunamayacağı sonucu çıkmaktadır.

Sözleşmeli Memur Becayiş Yapabilir Mi? Sürekli İşçiler İçin Durum Nedir?

Bu konuda değerlendirmemiz, yapabileceği yönündedir. Çünkü bu hak memur statüsünde bulunan tüm kamu çalışanlarına kanun ile sağlanmıştır. Öte yandan bu değerlendirmeler ışığında, sürekli işçi kadrosunda bulunan personelin becayiş hakkının bulunmadığı sonucu elde edilebilir.

Mevcut Düzenlemede Üniversite Çalışanlarına Neden Becayiş Hakkı Tanınmıyor?

Bilindiği üzere, 657 Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan ifadelere göre, becayiş talep edecek personellerin aynı kurum çatısı altında bulunmaları gerektiği belirtilmiştir. Üniversiteler ise aynı kurum ifadesinin dışında kalmaktadır. Çünkü, ilgili kanunlar gereği, her üniversitenin kendi tüzel kişiliği bulunmaktadır.