Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Sürekli olarak tartışmalara konu olan eğitim sistemimizde bir çok sorun olduğu aşikardır. Ancak sorunların gündeme getirilmesi yerine; bu sorunların çözümü için öneriler gündeme getirilmeli bence. 

Bugün bir iktisat bölümü son sınıf öğrencisi olarak dışarıya baktığımda; benimle aynı fakültede okumuş büyük işsizler ordusu ve onların aralarından sıyrılmayı başarmış memur kesimi ve akademisyenler karşıma çıkıyor. 

Bir başka kesim ise özel sektör çalışanları; onlara düşük ücretler için yüksek maliyetlere katlanan idealist bireyler diyebiliriz. Dışarıya baktığımda bu manzarayı görmek iktisadi ve idari bilimler fakültesinde 4. yılını geçiren biri olarak beni ziyadesiyle üzüyor. 

Bu fakülte; başbakanlar, cumhurbaşkanları, muhalefet liderleri yetiştirmiştir. Hala; içerisinden başbakanlar, cumhurbaşkanları çıkaracak potansiyele de sahiptir. Başlıca sorunlar ve çözüm önerilerimize değinelim.

Mezun Sorunu ve Çözüm Önerisi

Ülkemizde 123 küsür devlet üniversitesi bulunmaktadır ve bu üniversitelerimizin çok büyük çoğunluğunda İİBF mevcuttur. Fakültelerin bol oluşu bize iktisatta öğretilen fiyat düşünce talep artar konusunu yani talep kanununu gündemimize getiriyor. 

Şuanda üniversite sınavına girecek bir öğrenci iktisadi ve idari bilimler fakültelerine rahatlıkla girebiliyor; çünkü puanları çok düşük bir seviyede bu fakültelerin. “Peki iktisadi ve idari bilimler fakültelerimiz ne kadar mezun veriyor?” sorusu hemen akla geliyor. 

Sayı şu şekilde; iktisadi ve idari bilimler fakülteleri her yıl yaklaşık 30.000 mezun vermektedir. Evet yanlış duymadınız 30.000 mezun. İİBF mezunu işsizler ordusunun sayısı da 400.000 ise burada çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir. 

Bu konuda üç çözüm önerisi sunuyorum;

1 Üniversitelerdeki İİBF fakültelerinin kontenjanları bir an önce düşürülmeli.

2 Fakültede uygulamalı eğitim üzerinde yoğunlaşılmalı.

3 Öğrencilerin iş tecrübesi edinmesi konusunda ciddi çalışmalar başlatılmalı.

İşsiz sorunu ve Çözüm Önerisi

Mezun sorunundan bahsettikten sonra en önemli konuya işsizlik sorununa geldik. 

Bu fakülteyi bitirip mezun olma gayreti içinde çaba harcayan öğrencilerin karşısına; değindiğim gibi memurluk, özel sektör ve akademisyenlik çıkıyor.

 Öğrencilerin büyük çoğunluğu KPSS’ye yoğunlaşıyorlar. Peki bu sınava giren 400.000 diplomalının kaçı memur kadrolarına yerleşiyor? 

Bu sayı %2 ye kadar düşebiliyor. Son yıllarda ciddi memur alımları yapılmasına rağmen; çok sayıda üniversite kurulması, öğrenci kontenjanının artması ve buna bağlı olarak mezun sayısının artması sorunların çözülmesini engelliyor. 

Öğrenciler; büyük hayaller ile girdikleri fakülteden; diplomalı işsizler olarak çıkıyor bireyler. 

Sorun birbiriyle paralel olaylardan oluştuğu için; mezun sorununa yönelttiğim çözüm önerileri işsiz sorununun çözümü için de önemli bir rol oynayacaktır. Bu öneriler gerçekleştirildikten sonra;

1- İİBF mezunlarının kadro sayısı yıllık en azından, işsiz rakamının % 10 oranına tekabül etmeli.

2- İİBF mezunlarının kadro alanları genişletilmeli

3- İİBF mezunlarının özel sektördeki ücret koşulları iyileştirilmeli.

]]>