Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, İŞKUR ve Personel Daire Başkanlığı üzerinden yayımladığı ilana göre çok sayıda personel alımı yapacak.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından 5 kadrolu personel alım ilanı yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve İŞKUR üzerinden yayımlanan TİKA iş ilanına başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerektiği duyuruldu.

Yayımlanan ilana başvurular 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı ve 5 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacaktır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yayımlanan ilanda “Sekreter, Muhasebeci, Garson, Sıhhi Tesisatçı ve Kütüphaneci” alımı yapılacak…

TİKA KADROLU SEKRETER, MUHASEBECİ, GARSON, SIHHİ TESİSATÇI VE KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURU ADRESLERİ

TİKA tarafından yayımlanan ilanlara başvuru yapacaklar alt kısımda yer alan bağlantı adreslerini kullanarak ilanlara erişim sağlayabilecektir…

Sekreter

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005041463&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005041463&isyeriTuru=Kamu

Muhasebeci    

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005041552&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005041552&isyeriTuru=Kamu

Garson (Servis Elemanı)  

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005042165&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005042165&isyeriTuru=Kamu

Sıhhi Tesisatçı  

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005042332&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005042332&isyeriTuru=Kamu

Kütüphaneci  

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005043399&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005043399&isyeriTuru=Kamu

TİKA KADROLU SEKRETER, MUHASEBECİ, GARSON, SIHHİ TESİSATÇI VE KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TİK kadrolu personel alımında yayımlanan ilanlarda kadrolara göre talep edilen başvuru şartları şu şekildedir;

Sekreter

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2016 veya 2018 yılında yapılan EKPSS sınavına girmiş olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Muhasebeci

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2016 veya 2018 yılında yapılan EKPSS sınavına girmiş olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Garson (Servis Elemanı)  

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

8) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

9) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

10) Kuraya tabi atamalarda KPSS şartı aranmamakta olup; kuraya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Sıhhi Tesisatçı  

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

8) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

9) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

10)Kuraya tabi atamalarda KPSS şartı aranmamakta olup; kuraya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kütüphaneci  

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

10) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.