Sosyal Güvenlik Kurumu İŞKUR üzerinden verdiği ilanlar ile il müdürlüklerinde görevlendirilecek en az ilkokul mezunu personel alımı gerçekleştirecektir.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla ilan yayımlayan SGK en az ilkokul mezunu personel alımı yapıyor.

26 Temmuz 2019 tarihine kadar başvuruların alınacağı açıklandı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların başvuru şartlarına uygun olmamaları durumunda başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yayımlanan ilanlara göre kadro dağılımı şu şekildedir;

2 telefon santral operatörü

1 mutfak görevlisi

9 temizlik görevlisi

1 bulaşıkçı

BAŞVURU ADRESLERİ

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075325&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075325&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075452&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075452&isyeriTuru=Kamu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla ilan yayımlayan SGK en az ilkokul mezunu personel alımı yapıyor.

26 Temmuz 2019 tarihine kadar başvuruların alınacağı açıklandı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların başvuru şartlarına uygun olmamaları durumunda başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yayımlanan ilanlara göre kadro dağılımı şu şekildedir;

2 telefon santral operatörü

1 mutfak görevlisi

9 temizlik görevlisi

1 bulaşıkçı

BAŞVURU ADRESLERİ

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075325&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075325&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075452&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075452&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075743&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075743&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075765&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075765&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075774&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075774&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075779&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075779&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075816&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075816&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075838&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075838&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075854&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075854&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075908&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075908&isyeriTuru=Kamu

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075929&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005075929&isyeriTuru=Kamu

Yayımlanan ilanlar kapsamında personel alımı yapılacak SGK il müdürlükleri ise şu şekildedir;

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru şartları şu şekildedir;

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- İlgili Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Başvuru yapacak olan adayların Samsun il sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

9- Her aday, Samsun İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10- Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.

11- İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

13- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

14- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.