Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Şamanizm nedir ?

Şamanizm dini, geçmişten günümüze bakıldığı zaman taş devrinin ilk erken dönemlerinden ve hatta daha geri dönemlerine kadar uzanan Dünya’nın en eski dinleri arasında yer almaktadır.

Şamanizmin batılılar tarafından öncelikle çok tanrılı bir din olarak bilinmesinin nedeni ise Şamanizm inancının gezginler tarafından kendi halklarına yanlış bir şekilde anlatılmasından ve aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Bu yüzden Şamanizm inancında bölgesel farklılıkların olduğu bilinmektedir. Oysaki Şamanizm tek tanrılı bir dindir.

Şaman nedir?  dersek şaman diye tabir edilen kişiler doğaüstü kuvvetlerle irtibat kurduğu sanılan kişilerdir. Bugünkü karşılığı ile medyumlara benzebiliriz. Kendince bazı usuller ile trans halinde kendilerinden geçerler. Kendilerince kullandıkları bazı davul ve benzeri çalgılar vardır. Bunları ritimle çalarak transa geçerler. Şiir şeklinde kendince dualar okurlar.

Ruhlarla irtibat kurdukları düşünülür onları çağırırlar ve konuşurlar. Bir insanda kötü ruh varsa o ruhu yediklerini söylerler ve karşı tarafada böylelikle onu öldürdüklerini iletirler.

Şaman adı verilen kişiler sonradan olunmaz bu soy ile yani aile ile geçer. Cinsiyeti önemli değildir erkek yada kadın olabilir ama bir kişinin sonradan şaman olma şansı asla yoktur.

Günümüzde hala Şamanizm inancını yaşayan insanlar vardır ve bu inancı yenileyerek tekrar uyguladıkları için inançları Neo-Şamanizm olarak yeniden adlandırılmıştır. Geçmişte Türklerin inancına bakıldığı zaman ise Türklerin Müslüman olmadan önceki inanç sisteminin de Şamanizm olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Şamanizm inancında Şamanlar adeta bir din görevlisi ya da daha ilkel tanımı ile şifaacı, büyücü şeklinde tanımlanmaktadır. Şaman olmak için genetik açıdan müsait olmak da gerekmektedir. Şamanizm inancına göre Tanrıdan işaret alan çocuklar ya belirli limitleri aşacaktır ya da ölecektir, başka seçenekleri yoktur.

Şaman olan insanların en büyük özelliğinin ise ruhlarla temasa geçebilme özelliğine sahip olmaladır. Bu gücünün sayesinde gizemli bir biçimde kutsama, hastalık tedavisi gibi ritüellerinin oldukları bilinmektedir.

 Genelllikle Şamanların kadınlar arasından seçildiği söylenmektedir. Hatta erkek bir kişi Şaman olarak seçilse bile giydiği kıyafet kadın kıyafetidir. Ayrıca Şamanların dini ritüel esnasında giydikleri kıyafetlere ise “Manyak” adı verilmektedir.

Şamanların eğitimlerinde en çok önem verilen şey ise Şaman olacak kişinin kendi benliğini yok edebilmesidir. Şaman adaylarından yaklaşık 10 günlük bir eğitimin ardından tüm Dünya ile ilişkilerinin koparılması beklenmektedir. Bunun ardından ise Şamanlık eğitimi başlar ve bu eğitimin 15 yıl sürdüğü rivayet edilmektedir.

Şaman ayini 

Ayrıca Şamanlar hakkında en çok dikkat çeken yani en merak edilen şey ise transa geçtikleri anlardır. Şamanlar, ayin için gerekli ritüelleri tamamladıktan sonra trans haline geçerler ve şaman ayini bittikten sonra trans halinden çıkarlar ve trans esnasındaki hiçbir şeyi hatırlamazlar.

Şamanizm inancında Şamanların çeşitli tedavi güçlerinin ve yöntemlerinin olduğuna inanılmaktadır. Şamanların tedavi sürecinde çeşitli ritüeller uygulayarak ruhlarla temasa geçerek tedavi yöntemlerini uyguladıkları rivayet edilmektedir.

Orta Asya’da sıtma hastalığına yakalanan ve şamanlar tarafından tedavi edilen bir gezgin ise bir çadırın içinde yüksek ateş yakıldığını ve çeşitli rituellerin uygulandığını söylemiştir. Hatta ritüeli uygulayan Şaman’ın kendisine bize inanmadığın için ruhların gelmiyor dediğini de söylemiştir.

]]>