Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu personellerine yönelik düzenlenen anket bu sefer polis memurları için düzenleniyor.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca kamuda insan kaynakları süreçleri ve bunların uygulamasına yönelik görüi ve düşünceler hakkında yeni bir anket düzenledi.

Polis memurları için düzenlenen anketin 26 Temmuz 2019 tarihine kadar cevaplandırılması talep edildi. Polis memurları ankete “https://anket.cbiko.gov.tr” web sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

Düzenlenen ankette memurların kurumları hakkında görüşleri, eğitim düzeylerine yönelik bilgi alma ve yöneticilik deneyimleriyle beraber çalışma süreçleri ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından sürekli olarak düzenlenen anketler farklı kamu kurumları içinde paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi anket duyurusunda ise;

“Değerli Katılımcı,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından ( Daha sonra CBİKO olarak bahsedilecektir.) kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinde geliştirilmeye açık bulunan hususların belirlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanmış olan Kamu Çalışanı Anketi’nin ilki, bu yıl uygulanmaktadır.

Ankette yer alan sorulara vereceğiniz cevaplar çerçevesinde, T.C. kimlik numaranız, çalıştığınız kurum ve birim, eğitim düzeyiniz, istihdam türünüz, yöneticilik durumunuz, deneyiminiz ve çalışma sürenize ait bilgilerden oluşan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçla sınırlı olarak, CBİKO tarafından işlenecek ve işlenen bu veriler, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Anket sırasında, sizlerden alınacak kişisel veriler, CBİKO tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine (1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527 nci maddesinin üçüncü fıkrası) dayanılarak otomatik yolla işlenecektir. Bu kapsamda CBİKO tarafından uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

6698 sayılı Kanunun, ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kamu Çalışanı Anketi 26.07.2019 tarihine kadar erişime açık kalacaktır. Anketin beklenen faydayı sağlaması için sizden gelecek geri bildirimlere ihtiyacımız olduğunu tekrar hatırlatır, teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.