Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı ilan ile KPSS şartsız bando subayı ve astsubay alımı yapacaktır.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda TSK ‘ya bando subay ve astsubay alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
Yapılacak Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması sonucu olumlu olmak,
Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak
Muvazzaf Subaylarda;

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular),
Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular).
Muvazzaf Astsubaylarda;

Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),
Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular),
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları, Konservatuvarlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı/Bölümlerinin TABLO-2’de gösterilen ön lisans veya lisans kaynak okul programlarından mezun olanlar ve seçim aşamalarından önce mezun olacaklar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

Hava Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin, TABLO-2’de gösterilen lisans veya ön lisans kaynak okul programlarından mezun olanlar veya seçim aşamalarından önce mezun olacaklar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

Müracaat edecek adaylarda KPSS şartı aranmayacak olup, MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavı’ndan en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamda, adaylar ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavı’na tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olan adaylara ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ

TSK bando subay astsubay alımı başvurusu 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvurular internet üzerinden alınmaktadır.