Milli Eğitim Bakanlığı bugün Resmi Gazete’de bir yönetmelik yayımladı. Buna göre ilköğretim ve okulöncesi yönetmelik ve mevzuatta bazı yenilik ve değişiklikler mevcut.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. Yayımlanan bu yönetmelik ile normal eğitim yapan ilkokullarda teneffüs süresi uzatıldı.

TENEFFÜS SÜRESİ UZATILDI

Söz konusu yönetmelikte bir ders saatinin 40 dakika olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra normal eğitim yapan ilkokullarda teneffüs süresinin 15 dakika olduğu ikili eğitim yapan okullarda ise teneffüs süresinin 10 dakika olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili olarak söz konusu konusu yönetmeliğin ilgili maddesinde şu ifadelere yer verildi:

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.”

“a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.”