Devlet memuru diplomasını kiraya verebilir mi ? Malesef memur diplomasını kiraya veremez.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Devlet memurlarının kazanç getiren faaliyetlerde bulunup bulunamayacağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28.maddesinde düzenlenmiştir.

Maddeler halinde devlet memurunun diplomasını neden kiraya veremeyeceği şu sebeblerdendir.

-28. maddeye göre  devlet memuru, TTK’ya göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamazlar.

-Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.

-Şirketlerde ticari ortak veya komandite ortak olamazlar.

-Mesleki faaliyette ya da serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane açamazlar.

-Ticaret ve sanayi şirketlerinde çalışamazlar.

-Özel şirketlere ait işyerlerinde çalışamazlar.

Diploma kiralamada, diploma devlet memurunu temsil ettiği için memur o şirkette çalışan pozisyonuna gelmektedir.

Bu nedenle devlet memurunun diplomasını kiralaması 657 sayılı kanunun 28.maddesi uyarınca mümkün değildir.