Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik alımı yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ‘nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda , sözleşmeli öğretmen alımında tercih sayısının arttırıldığına yer verildi. Söz konusu karar bugün yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

İşte Resmi Gazete ‘de yayımlanan karar:

Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “20” ibaresi “40” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
ESKİ HÜKÜM NASILDI?

3/8/2016 tarihinde yayımlanan yönetmelikteki ilgili madde şu şekildeydi:

“Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz.”

NE DEĞİŞTİ?

Bu değişiklikle birlikte öğretmenler, sözlü mülakat sonuçları açıklandıktan sonra verecekleri tercihlerde 20 yerine 40 tercih verebilecek.