Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı ilan ile kura yöntemine dayalı büro memuru alımı yapacaktır. Adayların sözlü mülakata girmeleri gerekmektedir.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) büro işçisi alımı yapacağını açıkladı.

Büro işçisi alımı için başvurular 20 Ağustos 2019 tarihine kadar alınacaktır ve başvurular İŞKUR üzerinden online olarak ya da herhangi bir İŞKUR şubesine şahsen yapılabilecektir.

Başvuru şartları alt kısımda yer almaktadır ve büro işçisi alımı için 3 ilan yayımlanmıştır.

Başvuru şartlarına uygun olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir…

İŞ İLANLARI EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş ilanına başvuru yapacak adaylar alt kısımda yer alan bağlantı adreslerini kullanabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MEB tarafından yayımlanan iş ilanında kura yöntemi ile istihdam sağlanacağı açıklanmıştır. 

Başvuru yapacak adaylar bu başvuru şartlarına haiz olmak zorundadır;

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

12- Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

13- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.