Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
KPSS Lisans Konu Dağılımı, kpss lisans soru dağılımı, kpss soru sayısı

KPSS Lisans sınavına az bir süre kala memur adayları da çalışmalarını yavaş yavaş yoğunlaştırmaktadır. KPSS Lisans sınavlarına faydalı olabilmesi adına KPSS’de hangi dersten hangi konular soruluyor sorusuna cevap vermeye çalışacaz.

Öncelikli olarak KPSS Lisans sınavının iki bölümden oluştuğunu hatırlatmakta fayda var. Bunlar sayısal bölüm ve sözel bölüm’dür. Sayısal bölümde Matematik ve Türkçe testleri bulunmakta Sözel Bölümde ise Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık testleri bulunmaktadır.

KPSS Kaç Soru dan oluşmaktadır ? kpss lisans soru dağılımı

KPSS’ye yeni girecek olan adayların en çok merak ettiği sorulardan birisi de KPSS’de kaç sorudan sorumlu olacağı sorusudur.

KPSS’de Sayısal Bölüm’den 60Sözel Bölüm’den 60 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır.

Sayısal Bölüm’de 30 matematik ve 30 türkçe sorusu,

Sözel bölümde ise 27 Tarih, 18 Coğrafya ve 15 Vatandaşlık sorusundan sorumlu olacaksınız.

Burada unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise 15 Vatandaşlık sorusundan 6 tanesinin güncel olaylar sorusu olduğudur. Bu sebeple dünya gündemini takip etmeniz faydanıza olacaktır.

KPSS Lisans Konu dağılımı’na göre soruların dağılımına gelecek olursak, Ders ders bu dağılımlar şöyledir.

KPSS Lisans Türkçe Soru dağılımı

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Ses Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık


KPSS Lisans Matematik Soru Dağılımı


Temel Kavramlar
Sayılar
Bölme ve Bölünebilme kuralları
Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar
Eşitsizlik, Mutlak değer
Üslü sayılar
Köklü sayılar
Çarpanlara ayırma
Oran-orantı
Problemler
Kümeler
İşlem ve Modüler Aritmetik
Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
Tablo ve Grafikler
Sayısal Mantık Problemleri


KPSS Lisans Tarih Konu Dağılımı

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk – İslam Tarihi
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
Yüzyılda Osmanlı Devlet
Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Atatürk ilke ve İnkılapları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Coğrafya Konu Dağılımı

Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Bölgesel Kalkınma Projeleri


KPSS Lisans Vatandaşlık Konu Dağılımı

1- Hukukun Temel Kavramları
2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
5- Yasama
6- Yürütme
7- Yargı
8- Temel Hak ve Hürriyetler
9- İdare Hukuku
10- Uluslararası Kuruluşlar

Kpss 70 Puan Altında Olanların Atanabileceği Meslekler Ve Alacakları Maaş

Kpss A Grubu Kaynak Tavsiye Öneri Listesi

Kpss Sınavında Kaç Net Kaç Puan Getirir

Kpss Ders Çalışma Programı, Teknikleri, Hazırlık Nasıl Olmalı


]]>