Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Kanuni Sultan Süleyman’ın Tahta Çıkmadan Önceki Avantajları

Şüphe yok ki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından biridir. Tahta kalma süresi, uzun ve başarılı padişahlık dönemi, tarihin en kısa savaşı olan Mohaç Savaşını kazanması, Osmanlıyı Viyana kapılarına kadar dayatması, batıda ülkemize en çok toprak kazandıran padişah olması kanuniyi Avrupalıların dediği gibi Muhteşem Süleyman yapmaktadır.

Tüm bunları nasıl yaptı derseniz kanuninin tahta çıkmadan önceki devletin durumuna göz atmak gerekecektir. Çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet ile imparatorluk olan Osmanlı Devleti ne zaman yüzünü batıya dönse, bunu fırsat bilen  ve doğuda pusuda bekleyen düşmanlarımız bulunmaktaydı. Bu  devletler Anadolu da isyan çıkarmak için mezhepsel kavgalar yaratmaya çalışır, batı seferine çıkmamızı fırsat bilerek doğu illerimize saldırılar yapardı.

Fatih Sultan Mehmet’ in torunu Muhteşem Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim bu durumu görmüştü. Sadece 8 yıllık süren iktidarında, yaptığı bütün seferler doğu, güneydoğu seferleridir. Ekonomik, siyasi ve dini olarak Osmanlıya getirdiği en önemli şey ise halifeliktir. Artık Osmanlı padişahları Müslüman aleminin halifesi olmuştur. Memlük seferi sonucunda da devlet aşırı derece de zenginleşmiştir.

Yavuz Sultan Selim doğuda hiçbir düşman bırakmamış sınırları  Orta Doğu ve Arabistan’ a kadar genişletmiş ve devlete yüklü bir ganimet getirmiştir. Fatih zamanında ise Doğu Avrupa toplarının Arnavutluk hariç büyük bir kısmı fethedilmiştir. Osmanlı Devleti’ndeki en büyük sorunlardan biri ise Taht Kavgalarıdır. Bu durum düşman devletlerin, kendi düşmanlarının iç işlerine karışabilecekleri en güzel olaydır. Kanuni, babası Yavuz Sultan Selim’in tek erkek oğludur dolayısıyla gençlik yıllarında herhangi bir taht mücadelesine girmemiştir.

Tüm bu olanaklar yetenekli, akıllı, hırslı ve iyi bir devlet adamı olan padişahlar için bulunmaz nimetlerdendir. Kanuni aldığı eğitimler ve doğuştan gelen bir takım yetenekleri ile içinde bulunduğu durumu da çok iyi değerlendirip Osmanlı Devletine en çok toprak kazandıran padişah olmuştur. Bu olanaklar elinde olmasa  yaptıklarını yine de yapabilir miydi? Veya Kanuni değil de başka bir padişah onun yerinde olsa ne yapardı? Bunlar hep tartışmaya açık sorular olmakla birlikte.

Kanuni tahta çıkmadan önceki devletin durumu , ve babasının ona bıraktıkları Kanuni Sultan Süleyman’ ı  ‘Muhteşem’  yapan özelliklerdendir.

Bu yazıdaki amaç kesinlikle ama kesinlikle Kanuniyi kötülemek değildir. Öyle ki karşısında dönemin en ünlü komutanlarının, Avrupalı devletlerin ordularının duramadığı, denizcilikte Osmanlı Devletine çağ atlatan, yaklaşık 2.5 saat içinde  meydan muharebesi kazanmış, Avrupalıların kendisine muhteşem dediği, adını tarihimize şanlı harfler ile yazdırmış bir padişahı kötülemek  suya yazı yazmaktan farksızdır.

Bkz: Kanuni Sultan Süleyman kaç yıl at üstünde durdu

]]>