Devlet memurlarının kazanç getirici faaliyetlerde bulunması 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yasaklanmıştır. Devlet memurlarının gelir getirici faaliyetlerde bulunması ile ilgili düzenleme 657 Sayılı kanunun 28. maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesinin 2. fıkrasında devlet memurlarının devlet memurluğu dışında hangi görevlerde yer alabileceği belirtilmektedir. Buna göre devlet memurları üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıkları gibi örgütlenmelerin denetim ve disiplin üyeliklerinde bulunabilirler. 

Devlet memurları kazanç getirci faaliyet dışında yer alan şu görevlerde bulunabilir :

Üyesi oldukları kooperatiflerin (yapı,denetim ve kalkınma kooperatifleri) denetim ve disiplin kurulu üyeliği,

Meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği, 

Özel kanunlarla belirtilen görevlerde memurlar yer alabilir.

Apartman yöneticiliği de memurların yer alabileceği görevlerden birisidir. Apartman yöneticisi olan bir kişiye herhangi bir ücret tayin edilmemiş ise apartman yöneticisi kat maliklerinden ücret talep etme hakkına sahiptir.