Beş yıllık kalkınma projesi kapsamında kamu memurlarına ilgilendiren bir karar yayımlandı. Buna göre personellere yönelik teknolojik eğitimler yapılacaktır.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Hükümet tarafından beş yıllık kalınma dönemi için planlar yapıldı. Bu planlar kapsamında insan kaynakları işgücü piyasası ve istihdam politikalarında yeni bir modele geçilecek. Bu yeni model kapsamında milyonlarca kamu personelini ilgilendiren teknolojik eğitimler verilecek.

Kalkınma planına göre nitelikli insan vurgusu ön plana çıkıyor. Ayrıca bu plana göre kolay işverenlik desteklenecek ve nityelikli işgücü havuzu oluşturulacak.

KAMU PERSONELİNE EĞİTİM
Bu plan kapsamında Sabah Gazetesinin aktardıklarına göre kamu peroneline teknolojik eğitim verilecek. Memurların dijital dönüşüm teknolojik gelişmelere uyumu sağlanacak. Ayrıca plan kapsamında nitelikli istihdam için destek programları başlatılacak.

Tüm bunların yanı sıra kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarının kullanımını düzenleyen bir rehber hazırlanacak. Hizmet içi eğitim uygulaması yapılacak ve kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerileri arttırılacak. Bu konu hakkında uzaktan eğitim sistemleri kullanılacak ve kolayca erişilebilen bir yapı oluşturulacak.

Kamu iş süreçleri hakkında da düzenleme yapılacak. İş süreçlerinin iyileştirilmesi için Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacak. Bu kapsamda eğitimler verilerek kamu kurumlarının bilişim projeleri yöntme kapasiteleri arttırılacak.