Çok sayıda kamu kurumu 2 temmuza kadar çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere KPSS puan türüne göre bin 500 personel alımı yapacak.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Aşağıda, 20 Haziran ile 02 Temmuz 2019 tarihleri arasında KPSS şartsız ve KPSS 50, 60 ve 70 taban puanı ile memur alımı yapan kamu kuruluşlarının yayınladığı iş ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlar içerisinde akademik personel alımı, sağlık personel alımları ve farklı kamu kurumlarının güncel memur alım ilanları ve bu ilanlara ait başvuru şartları yer almaktadır. İlgili memur alım ilanlarına ulaşmak ve başvuru detaylarını görüntülemek için belirtilen linkin üzerini tıklamanız yeterlidir. Ayrıca, aşığa belirtilmiş ilanlar içerisinde sözleşmeli kamu personeli alımı ve daimi vasıflı vasıfsız işçi alımı yapan kurumların iş ilanları da mevcuttur.

MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 – Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

3 – Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

4 – Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

5 – Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

6 – İstenilen öğrenim düzeyine ve tecrübeye sahip olmak,

7 – Örgün öğrenim gören okullarda öğrenci olmamak,

8 – Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak ve bunları belgeleyebilmek,

9 – Medeni haklarını kullanmasına herhangi bir engeli bulunmamak, (Şartlı tahliye, Yurtdışı yasağı vb.)

Aşağıda, 20 Haziran ile 02 Temmuz 2019 tarihleri arasında KPSS şartsız ve KPSS 50, 60 ve 70 taban puanı ile memur alımı yapan kamu kuruluşlarının yayınladığı iş ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlar içerisinde akademik personel alımı, sağlık personel alımları ve farklı kamu kurumlarının güncel memur alım ilanları ve bu ilanlara ait başvuru şartları yer almaktadır. İlgili memur alım ilanlarına ulaşmak ve başvuru detaylarını görüntülemek için belirtilen linkin üzerini tıklamanız yeterlidir. Ayrıca, aşığa belirtilmiş ilanlar içerisinde sözleşmeli kamu personeli alımı ve daimi vasıflı vasıfsız işçi alımı yapan kurumların iş ilanları da mevcuttur.