Mülakat konusu kamu memurlarının gerek işe yeni başlarken gerekse de görevleri süresinde önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Gerek göreve ilk atamalarda gerek görev yükseltmelerde, gerekse yönetici atamalarında mülakat marifeti ile kamu çalışanları adeta yıllardır ötekileştiriliyor. Hak gaspları söz konusu. Bu da yine çalışma hayatında huzuru bozan bir konudur. Mülakatın kökten kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir devlet memuru eğer devletimizin, milletimizin bekası ile sorunu olan illegal birtakım oluşumlarla ilişkisi yoksa, vatan haini değilse mezhebine, meşrebi, siyasi görüşüne ve sendikasına bakılmaksızın sadece liyakatına, ehliyetine bakılarak görevde yükselmesinin önünün açılması gerekir” diye konuştu.