Jandarma Komutanlığı mezuniyet şartı olmaksızın 2019 yılı için onlarca korucu alımına hazırlanıyor.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

İlçe Jandarma Komutanlıklarına 2019 yılında mezuniyet şartı olmadan korucu alımları yapılacak. En az okur yazar olan adaylar arasındna yapılacak korucu alımları için ilanlar beklenirken adaylar , artık ilanların gelmesini bekliyor.  Biz de adayların sesini duyurmak için bu haberimizi kaleme aldık.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Jandarma İlçe Komutanlıklarına yapılacak korucu alımlarında şartlar şu şekilde olacak:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Erkek adaylar için zorunlu askerlik görevini yapmış olmak.
  • 40 yaşından büyük olmamak, (yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 50 yaşına kadar adayların başvurusu alınır)
  • En az okur yazar olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Halkın sosyal sınıf, ırk, din; mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Hali hazırda görevlendirileceği bölgesinde ikamet etmek.
  • Görevine engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
  • Siyasi parti üyesi olmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.