İstanbul Teknik Üniversitesi yayımladığı ilan ile KPSS puan şartı ile 6 bin 756 TL maaş garantili sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yeni bir kamu personeli alımı yapılacağı açıkandı ve 6 Bin 756 TL maaş verileceği duyuruldu.

Yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların sözleşmeli olarak bilişim personeli olarak görev yapacakları açıklandı.

İlana yapılacak başvurular 18 Temmuz- 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru şartları alt kısımda yer almaktadır. Başvuru şartlarına uygun olmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan kamu personeli alımına başvuru yapacak adaylardan talep edilen genel başvuru şartları şu şekildedir;

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.