Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Yeryüzünde var olan insanları 4 sınıfta ele alabiliriz.

Başkaları tarafından kullanılan, eşya olarak fonksiyon ifa eden,

İradelerini daha çok mali bağımlılıkları olduğu kimselere bağlı olarak kullanabilen, (İşveren endeksli) tüm üretimleri dünyayı hedef alan yani istihdam edilen  ‘kullanılan’ ARAÇ insanlar;

 Bunlar iki kısımdır:

1-Allah rızası için bunlara katlananlar,

 2-Dünya mutluluğu için bunlara katlananlar

 Ve

 Kendi iradeleriyle hayat süren,

Kişisel özellikleriyle çiçek açan, meyve veren, İstihdam edilen ‘kullanılan’ değil,

‘kullanan’ AMAÇ insanlar.

 Bunlar da iki kısımdır:

1-Tüm hayat meyvelerini, semerelerini, bireysel renklerini Allah’ın rızasını tahsile vakfeden, Allah’ın verdiği yetenekleri Allah’ın rızasını tahsil için harcayanlar,

2-Tüm hayat meyvelerini, semerelerini, bireysel renklerini kendilerini ve/veya   yakın-uzak çevrelerini mutlu etmek için sarf edenler.

Bu tasnifler kesin çizgiler taşımasına rağmen (Beyaz-Siyah-Kırmızı-Mavi) insanların renkleri çoğu zaman alacalı olur. Ancak niyet, ana rengin boyasıyla alacaları, diğer ara tonları kendi ‘hükmü’ne dönüştürebilir.

Meslekler incelenirken bu ayrımlar referans alınarak sübjektif değerlendirmeler sunulacak.

Genel parantez: Halis bir niyet ve duru bir amelle tüm meslekler aziz, tüm faaliyetler de ibadet sayılabilir. Metinlerde yer alan, bazı meslekleri tahfif gibi görülebilecek cümlelere bir esprinin ve nüktenin ötesinde anlam yüklenmemesi arz olunur.

Mühendislikler

Tıp

Eczacılık

Diş hekimliği

İktisat-Ekonomi-Maliye-Bankacılık-Muhasebe

Basın yayın -Televizyonculuk-Gazetecilik

Öğretmenlik:

Hukuk-Siyasal-Uluslararası İliş. (Avukat, Hâkim, Savcı)

İlahiyat

Güzel sanatlar, Sinema, Tiyatro

Temel Bilimler: Sosyoloji, felsefe, edebiyat, biyoloji, kimya, psikoloji

Mühendislikler

Genel Karakter:

“Kullanılma (istihdam) ”  yani araç olma

Üniversite Hayatı:

Yoğun ve yorucu bir eğitim.

İş Bulma:

İyi bir üniversiteden mezun değilseniz ve yabancı diliniz yoksa işiniz oldukça zor.

Meslek Hayatı:

Hayatınızı ve gençliğinizi birilerinin daha fazla para kazanmasına vakfedersiniz. Onların kölesi olarak kimi zaman makine çarkları arasında, kimi zaman klavye başında yaşarsınız.

 Kazanç Durumu:

Çok çok iyi bir yerden mezun değilseniz mühendis bir “ofis boy” maaşıyla başlangıç yaparsınız.

 İlay-ı Kelimetullah Yönü:

Mesleğinizi icra ederken iyi bir temsille insanlara doğru ve güzeli sunabilirsiniz. Tabi bu genelde birkaç kişiyle sınırlı olur.

 Uhrevi Yönü:

Mesleğinizi ifa ederken gününüzün 1- 2 saatiyle hizmete destek olur, uhrevi hayatı da unutmamış olursunuz.

 Tıp

Genel Karakter:

Monoton bir bireysellik ama insanlığa hizmet

Üniversite Hayatı:

Müthiş ağır bir eğitim hayatı.

6 yıl eğitim, kazanırsanız 4 yıl ihtisas, (kazanmazsanız sağlık ocağında intörnlük)

Yani hayatınızın en değerli, en sağlıklı, en zeki 10 yılı bu mesleğe gidiyor.

İş Bulma:

30 yaşından sonra iş aramaya başlasanız bile probleminiz yok.

Meslek Hayatı:

Sürekli, monoton,  zor bir hayat.

Kazanç Durumu:

Genelde maddi kazancı bol bir meslek. Fakat kerhen verilen veya fakirlerden alınan -çocukların maişetinden kesilerek verilen-  paraların problem ve bereketsizlik getireceği unutulmamalı.

İlay-ı Kelimetullah Yönü:

Mesleğinizi icra ederken aç gözlü ve açıkgöz olmazsanız iyi bir temsille hastalarınıza doğru ve güzeli sunabilirsiniz. Bu meslek için bir başka alternatif de misyonercesine Afrika’ya veya dünyanın gelişmemiş yerlerine giderek o insanlara Allah’ı anlatma. Bu şekliyle sahabe misal bir hüviyet alabilir.

Uhrevi Yönü:

Muztar durumdaki insanların gönlünü kazanarak muhteşem bir ahiret kazanılabileceği gibi gariban insanlara bir de siz darbe vurup, beddualar alarak ahiretinizi yıkabilirsiniz.

Eczacılık:

Genel karakter:

Temiz ve düzenli bir bakkalın, bir üniversite mezununca yönetimi

Üniversite hayatı:

Tıp fakültelerindeki eğitimle aynı zorlukta 4 yıllık bir eğitim.

İş Bulma:

İyi bir sermayeniz var ve güzel bir dükkân açarsanız problem yok.

Meslek Hayatı:

Bir bakkal dükkânında müdür olmak gibi bir şey.Ürün pazarlama elemanlarıyla sürekli yaka – paça olma

Kazanç Durumu:

İyi bir mevkide açılan bir eczane fevkalade kazanç getirebilir.

İlay-ı kelimetullah yönü:

Niyet ve azimle bu meslekte bile part time olabilir.

Uhrevi Yönü:

Mesleğinizi ifa ederken gününüzün 1- 2 saatiyle hizmete destek olur, uhrevi hayatı da unutmamış olursunuz.

Diş hekimliği:

Genel karakter:

Monoton bir bireysellik ama insanlığa hizmet

Üniversite hayatı:

Müthiş ağır bir eğitim hayatı .(5 yıl)

İş Bulma:

Problem değil ama kendi muayenehanenizi açacaksanız iyi bir sermaye gerekir.

Meslek Hayatı:

İnsanların kirli ve kokulu dişleriyle uğraşmak olağanüstü bir fedakârlık

Kazanç Durumu:

Diş çekme acısını para yönüyle de gerçekleştirirseniz iyi bir kazanç

İlây-ı kelimetullah yönü:

Mesleğinizi icra ederken aç gözlü ve açıkgöz olmazsanız iyi bir temsille hastalarınıza doğru ve güzeli sunabilirsiniz.

Uhrevi Yönü:

Mesleğinizi ifa ederken gününüzün 1- 2 saatiyle hizmete destek olur, uhrevi hayatı da unutmamış olursunuz.

İktisat-Ekonomi-Maliye-Bankacılık-Muhasebe:

Genel karakter:

Dünyevi hayatın yazılım kodlarını oluşturan paranın bilimi ve rakamlara mahkûm bir hayat

Üniversite hayatı:

Matematik zekâlı insanlar için vasat zorlukta bölümler.

İş Bulma:

Yabancı diliniz varsa ve iyi bir üniversiteden mezunsanız probleminiz olmaz.

Meslek Hayatı:

Bir ömür ‘Calculator’ca hayat. Arz-talep, gelir-gider hesabıyla dolu matematikî bir bilanço.

Kazanç Durumu:

Rakamlarla yalan söyleyebildiğiniz ölçüde zengince bir hayat. Mazbutça mesleğini ifa edip, faize bulaşmamış bir gelirle, yani helâlle geçinmek için oldukça gayret gerekir.

İlay-ı kelimetullah yönü:

Niyet ve azimle bu meslekte bile part time olabilir.

Uhrevi Yönü:

Vergi-zekât, gelir-gider, kâr- zarar hesapları içinde adaleti temin etmek ve harama girmemek oldukça gayret gerektirdiğinden bu mesleği dürüstçe ifa edenlerin makamı herhalde yüksek olur.

Bu mesleği ifa ederken günün 1- 2 saatiyle hizmete destek olup, ‘kefaret’ hesabı açmak belki de en iyisi.

Basın yayın -Televizyonculuk-Gazetecilik:

Genel karakter:

Araştırma merakı, sabır ve çalışkanlık gerektiren hareketli bir hayat

Üniversite hayatı:

Yorucu olmayan bir eğitim temposu

İş Bulma:

Araştırma gayreti, pratik bir zekâ, sabır ve çalışkanlık ve lisans döneminde halledilen bir İngilizceyle iş bulamama gibi bir problem yok.

Meslek Hayatı:

Medyacılığın ana ekseni hata ve günah avcılığı olmasına rağmen toplumu ve aile hayatını çökerten yalan-yolsuzluk-ahlaksızlıkla savaşta fevkalade önem taşıdığından bugün için emsalsiz bir meslek.

Bir yalanın gazetelerde yayınlanmasıyla yüz binlerce yalana dönüşebildiği, bir günahın milyonlara katlanabildiği bir ortamda, doğru bir haber, zûlme engel olma ve zâlimi deşifre etme sevabı neyle kıyaslanabilir ki?

Kazanç Durumu:

Yetenek ve gayret önemli bir faktör.

İlây-ı kelimetullah:

Doğru ve güzeli anlatma, kötülükten sakındırmanın perakende değil de toptan yapılabildiği yegâne meslek.

Uhrevi Yönü:

Beyaz bir takım elbiseyle zifosların uçuştuğu, bataklıkların alkol ve kadınla harmanlandığı medya ormanını temizce geçmeyi başarırsanız eski zaman velileri sizi ziyaret için sıraya geçebilir. Üstünüz kirlense bile temizlenme niyetiyle yaşadıktan sonra kirin ne önemi var.

Öğretmenlik:

Genel karakter:

Varlığı vazgeçilmez tek meslek.

Ferdi olarak çiçek açabilme, ruh terbiye edebilme mesleği.

Allah’ın peygamberlerine yüklediği misyon olan iyi ve güzeli tebliğ, kötü ve kötülüklerden sakındırma mesleğinin peygamberlerin bulunmadığı dönemlerdeki alt temsilcileri.

Yani nübüvvetin varisleri.

Ehâdi tecellilerle farklılaşmış envai renk ve tür mücevherin şekillendirmeniz için size sunulduğu bir ortamda, onlara kömürleşmeme yollarını sunacağınız eşsiz bir meslek.

Üniversite hayatı:

Çoğu itibariyle vasat bir çalışma yeterli. Öğretmen adayı bu nedenle misyonunu daha okuldayken eda etmeye başlayabilir.

İş Bulma:

İşsiz kalma ihtimali yok.

Meslek Hayatı:

Her gün yenilenen,  tebliğ ve temsille aydınlanan peygamberane bir hayat.

Kazanç Durumu:

Sırf dünya eksenli yaşayanları bile tatmin edebilecek bir maddi getiri. Ahiret eksenli yaşayanlar içinse kazancın ne önemi var?

İlây-ı kelimetullah yönü:

Sizce 1 insanın hidayeti mi, yoksa 1 hastane mi daha önemlidir.

1 insanın hidayeti denince, onun sonsuz zamanı içeren bir kurtuluşu söz konusu. Ebedi hayatı işin içine giriyor.

Ama 1 hastanenin eksikliğinde belli bir kitlenin geçici hastalıklarını geçici olarak tedavi ettirdikleri veya ettiremedikleri bir mekân kaybı akla geliyor.( Bir insanın hidayetinin üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı olduğunu anlatan hadisi hatırlayalım.)

Bakış açınız buysa ve öğretmenliği ilâyı kelimetullâh perspektifli olarak değerlendiriyorsanız sizin hayatınızla eski zaman velilerinin tüm saatlerini ibadetle geçirdikleri bir hayatı karşılaştırsanız şunu görebilirsiniz:

Birinde sabaha kadar Kur’an okunan ve nafile 100’lerce rekât namazla geçirilen bir hayat. Bu amellere dini terminoloji içinde ‘Nafile ibadet ‘diyoruz.

Diğerinde emr-i bi-l maruf, nehy-i ani-l münkerin farz olması dolayısıyla farzın edası anlamı taşıdığı için sürekli farz eda ediyorcasına bir hayat.

Ve aradaki dağlar kadar fark…

Uhrevi Yönü:

Çok büyük bir veli olmakla, çok büyük bir günahkâr olmanın erişilebilir çok yakın hedefler haline geldiği günümüzde hayatını irşâd eksenli geçiren bir öğretmen için uhrevi karşılığı tasavvur edemeyiz.

Susuz kaldığınızda size bir bardak su veren bir insana eğer zenginseniz neler vermezsiniz ki?

Allah’ın hatırı için hayat süren, Onu anlatmakla ömür geçiren bir insana Allah’ın sonsuz kudretiyle lutfedeceklerini  beşer havsalası herhalde alamaz.(Bkz: anasayfa,Ticaret ve Hizmet)

Hukuk-Siyasal-Uluslararası İliş. (Avukat, Hâkim, Savcı)

Genel karakter:

Sorumluluk taşıma. Yanlış hükümlerle zulmedebilme, doğru kararlarla insanlara adalet dağıtma.

Üniversite hayatı:

Hafıza ve dimağı zorlayarak onu geliştiren ve mutlaka ders çalışma gerektiren bir eğitim.

İş Bulma:

İş bulma problemi yok.

Meslek Hayatı:

Sosyal bir zekânız varsa, hakperest,  hakkını arayabilen ve zulme rıza göstermeyecek bir seciyeniz varsa tam size göre bir meslek.

Kazanç Durumu:

Bu meslekleri yapanlar maddi bir sıkıntı yaşamazlar. (Daime sevad-ı âzamdan çok, çok iyi bir hayat sürerler.)

İlây-ı kelimetullah yönü:

Bu meslekte ilâyı kelimetullah temsil yönüyle yapılabilir. Haksızlıkların, zulümlerin, adaletsizliklerin kol gezdiği, her türlü tecavüzün cirit attığı sosyal hayatta bunları önlemeye yönelik hasbi gayretler, mazlumların hakkını arama, ellerinden tutma, onları himaye etme bu mesleğe ilahi bir keyfiyet vermektedir. İlâhi oluşunu da Allah’ın insanın dışındaki âleme tesis ettiği tartışılmaz adaleti,  insanlar arasında tesis etme olarak gayretinin sonucu olarak açıklayabiliriz.

Uhrevi Yönü:

Zayıfı, mazlûmu koruma, haksızlıkları önleme, ezilen insanları himaye etme Allah’ın da ahirette bizi himaye etmesini temin edecektir. Aldığımız dualarla yüceleceğiz.

İlahiyat

Genel karakter:

(Olması gereken) Hasbi, beklentisiz, müstağni ve dünyevi emeller taşımama.

Dünyevi emeller taşıyanların, ilâyı Kelimetullahtan başka sevda taşıyanların gitmemesi gereken bir okul.

Üniversite hayatı:

Vasat bir çalışma yeterli. İlahiyatçı bu nedenle misyonunu daha okuldayken eda etmeye başlayabilir.

İş Bulma:

Allah’ın adını dünyaya duyurma sevdasındaki bir insanın işsiz kalma ihtimali olabilir mi?

Meslek Hayatı:

Öğretmenlikteki dolaylı tebliğin yerine direkt tebliğin rahatça yapılabileceği Peygamberlik mesleği. Dünya hayâli olmayanlar için melekçe bir hayat. Tüm hayatınızda sadece bir insanın hidayetine vesile olsanız bu size yeter.

Siz bu tebliğ ve temsilin sahabi misal bir şekilde yaparken  size koca bir şirketin sahip ve idareciliği altın tepside sunulsa peygamberi mesleğinizin ilahi neşvesi içinde tebessüm edip tıpkı Efendimiz(SAV) gibi’Bir elime güneşi,  diğer elime ayı  verseniz, Mekke’nin zenginliklerini önüme dökseniz ben bu davamdan vazgeçmem’ dersiniz.

Kazanç Durumu:

Asrın sahibi ‘sevad-ı azam’ sınırlaması getirmiş.(Halkın %80’i gibi yaşama) Bunun ötesinde bir kazanç sizin tebliğ ve temsilinizi sadece lekeler.

İlay-ı kelimetullah yönü:

İlay-ı kelimetullah bu mesleğin bir yönü değil, kendisi.

Uhrevi Yönü:

Bütünüyle uhrevi hayata yatırım yapıldığından sa’yin meşkûr olacağı İnsâAllah şüphesiz.

Güzel sanatlar, Sinema, Tiyatro

Genel karakter:

Yaratılıştan gelen bir yetenek gerektirir. Bireysel çiçek açma, ehâdi farklılıklarla Allah’ın sanatına mâkes olma ana özellik.

Üniversite hayatı:

Renkli, monotonluktan uzak bir hayat. Fanus içinde icra ettiğiniz bir dini hayatınız varsa, yer yer orman ilkelliği içeren bu bölümlerin atmosferinde sarsılabilir, tökezleyebilir ve yıkılabilirsiniz.

İş Bulma:

Sanatkârlık yönünüz varsa probleminiz olmaz.

Meslek Hayatı:

Renkli, sanatla yenilenen, gelişmeye açık bir meslek

Kazanç Durumu:

Sanatkarlığınızı esnaflıkla birleştirmeyi başarırsanız probleminiz olmaz.

İlay-ı kelimetullah yönü:

İcra edilen sanatla eserden müessire geçişi ifade edebilirseniz ve bunu temsil yönüyle de başarırsanız niye olmasın? Bu sanatta profesyonelce ilerlerseniz, ileride başaracağınız bir filimle milyonlara duygularınızı ulaştırabilirsiniz. Mustafa Akkad’ın bir filimle (Çağrı) yaptığı hizmeti neyle karşılaştırabilirsiniz?

Uhrevi Yönü:

Bu mesleklerin uhrevi yönü + ve – sınırların uç noktalarını gösteriyor.

Temel Bilimler: Sosyoloji, felsefe, edebiyat, biyoloji, kimya, psikoloji

Genel karakter:

Yaratılıştan gelen bir araştırmacılık, sabır ve yılmazlık gerektirir.

(Bu bölümlerden öğretmenliğe, öğretim üyeliğine geçişi planlıyorsanız ‘Öğretmenlik’ bölümüne bakınız.)

Üniversite hayatı:

Vasat bir zorluk, bazı bölümler fevkalâde ağır.

İş Bulma:

İyi bir İngilizce altyapısıyla bilhassa yurtdışında araştırma imkânları oldukça iyi.

Meslek Hayatı:

Monotonluktan uzak, dünyaya kapalı ama kendi içinde renkli bir hayat.

Kazanç Durumu:

Ortanın üstü bir hayat

İlay-ı kelimetullah yönü:

Allah’ı ifade eden tüm ilmi verilerin, ateizmi destekliyormuş gibi sunulduğu bilim dünyasında bu çağdışı gayretlerle mücadeleden büyük, hangi cihat olabilir ki?

Uhrevi Yönü:

‘Allah’ı gerçekten hisseden ve haşyet duyanlar âlimlerdir.’ Ayetine masadak olanların uhrevi durumlarını ifade bu satırları aşar.

Umarım faydalı olmuştur.

]]>