İŞKUR üzerinden açılan ilanlara göre özel sektörde görevlendirilecek en az lise mezunu güvenlik görevlisi ve danışman alımı yapılacaktır.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

İŞKUR’da 04 Temmuz 2019 itibari ile açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan güvenlik personeli alım ilanlarına göre, Türkiye’nin birçok ilinde özel sektörde görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi ve güvenlik danışmanı alımı yapılmaktadır.

İŞKUR’da şu anda güvenlik personeli alımı yapan 121 özel sektöre ait iş ilanı bulunmaktadır. Her bir iş ilanında alınacak personel sayısı ve başvuru şartları farklıdır. Genel başvuru şartlarına göre güvenlik görevlisi ve danışmanı olarak başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Aşağıda, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinde yayınlanan güvenlik personeli alımları ile ilgili iş ilanlarına ait link bulunmaktadır. Belirtilen linki kullanarak Türkiye genelinde hangi illerde alım yapıldığını görebilir ve İŞKUR şubelerine gitmeden anında e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak lütfen burayı tıklayınız>>> https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.
Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut özrü veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.