İŞKUR üzerinden yeni yayımlanan ilanlar arasında Zabıta, Büro Memuru ve işçi alımı yapılıyor.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla art arda ilanlar yayımlandı. Kurum dışı kamu işçisi kısmından yayımlanan ilanlarda belediyeler ve belediye şirketleri bünyesin en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında ilanlar haberimizde.

KPSS ŞARTI YOK

Belediye ve belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. KPSS şartsız yapılan personel alımında başvurular bugün başladı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

  • TC vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • TCK ‘da yer alan suçlarda affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.
  • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu olmak.
  • Erkek adaylar için zorunlu askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
  • Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması.

BUGÜN YAYIMLANAN KAMU İLANLARI

İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı kısmından bugün yayımlanan ilanlar şu şekilde;

HATAY

Hatay Erzin Belediyesine özel kalem personeli alımı yapılacak. Son başvurusu 31 Temmuz 2019 olan ilanın başvuru detayları şu şekilde;

BURSA

Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde Burulaş ‘a 2 denetim personeli, 2 otopark saha amiri alımı yapılıyor. Son başvurusu 3 Ağustos olan ilan şu şekilde;