Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 kamu personeli istihdamı için yaptığı sınav sonuçları açıklandı.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 3 bin 243 kamu personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı ve adaylardan istenen belgelerin belirtildiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından 6 Mayıs 2019 ile 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sürekli işçi alımı sözlü sınav sonuçlarının adayların erişimine açıldığı ifade edildi.

Sınavı kazanan adaylar 19 Ağustos 2019 ile 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında daha önce başvurmuş oldukları il müdürlükleri istenilen belgeler ile başvuru yapacaklardır.

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak askerlik görevinde bulunanlar hastalık, doğum vb. mücbir sebeplerden dolayı belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu, hastalık raporu vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

İSTENEN BELGELER

Gençlik ve Spor Bakanlığından yayımlanan duyuruya göre adaylardan istenen belgeler ise şöyle:

Beyan Formu

Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacaktır)
2018 KPSS Sonuç Belgesi (Gençlik Lideri, Muhasebeci, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Meslek kolları için ÖSYM sisteminden alınmış evrak doğrulama kodlu)

Diploma veya öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti)

Altı adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış)

Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri gösteren diğer belgeler.