İnfaz koruma memuru nedir, görevleri, infaz koruma memuru olmak için ne gibi kişilik özelliklerine sahip olmak gerekmektedir?

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Adalet Bakanlığı’nın azımsanmayacak rakamda infaz koruma memuru alacağına dair haberler, ‘İnfaz Koruma Memuru’ meslek  elemanına ilgiyi  arttırdı.Belirli şartları taşımaları halinde infaz koruma memuru olarak başvuru  yapmak isteyen adaylar için infaz koruma memurluğu mesleği hakkında bilgi vermek istiyorum.

İnfaz koruma memuru nedir, çalışma şartları nasıldır, ne iş yapar?

İnfaz Koruma Memuru, toplumun yakından tanıdığı meslek adıyla Gardiyan, çalışma koşulları ve görevler açısından ağır bir meslek  sayılabilir. İnfaz Koruma Memurları; hükümlülerin ya da tutukluların günlük ihtiyaçlarından, cezaevinin bakımı ve güvenliğine kadar    birçok konuda sorumluluk taşıyan cezaevi personelidir.  

İnfaz Koruma memuru görevleri şu şekilde özetlenebilir:

-Hükümlü ya da tutukluların, cezaevi güvenliği açısından üzerlerini arayarak, üzerlerinde bulundurmamaları gereken eşyalar hakkında işlem yapar ve varsa üzerlerinde taşıdıkları değerli eşyaları kayda geçer.

-İnfaz koruma memuru, cezaevinin temizliğinden ve güvenliğinden sorumludur. Koğuş kapıların kilitleyerek, güvenlik açısından kontrol eder ve  mahkumların kaçmamaları için gerekli tedbirleri, mesleki ehliyet sınırları içinde, alır.

-Tutuklu ve  hükümlüler hakkında görev alanları dahilinde kayıt tutarak, yoklama alır.

-Ayrıca hükümlü ya da tutukluların duruşma salonuna götürülmesi, yeme-içme ihtiyaçları, temizlik ve kişisel bakımları gibi her türlü ihtiyaçlarını ilgilendiren konularda infaz koruma memurunun sorumluluğu altındadır.

İnfaz Koruma memuru görev yeri çalışma ortamı:

Dolayısıyla infaz koruma memurunun görev  yeri cezaevleridir. Cezaevi  ortamı, koğuşlar, kimi zaman karışık ve gürültülü bir atmosfer bu meslek elemanlarının meslek hayatını geçireceği mekanlardır.

Bu görev yerleri, karmaşık,  hareketli cezaevleri olabilmekte ve cezaevine göre infaz koruma memuru, olaylar arasında kendini bir anda olayları yatıştırmaya çalışırken bulabilmektedir.

Sonuçta cezaevinde kalsa da hükümlü ya da cezalı konumunda olsa da karşıdaki de duyguları, hisleri olan bir insandır ve zaman zaman cazaevi koşulları altında isyankar duygular,  şiddet, başkaldırı, kural tanımamazlık yaşanabilmekte; infaz koruma memuru bu durumlar karşısında atik davranarak, ehliyet sınırları içinde duruma müdahale etmek zorunda kalmaktadır.

Tüm bu çalışma koşullarından anlaşılacağı gibi  infaz koruma memurlarının bedence kuvvetli, atik ve soğukkanlı olmaları, bunun yanında sorumluluk duygusu gelişmiş, ağır çalışma koşulları karşısında esnek davranabilecek neteliğe sahip  bulunmaları beklenir. 

İnfaz koruma memuru amirleri sicil amiri kimdir?

Başmemur < II.Müdür < Cezaevi Müdürü < Cezaevi Savcısı