Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Eş durumundan tayin nedir ? Son değişiklikler nelerdir? 

Anayasanın 41 ve 62 maddesi aile yapısının korunmasın temel olarak alınmasını ortaya koyuyor ve devlete aile birliğini sağlayıcı yönde rol üstlenmesi sorumluluğunu yüklüyor, bu durumdan yola çıkarak aile birliğinin temininin sağlanması için farklı illerde görev yapan memurların bir ilden diğer ile atanmalarının gerçekleşmesi temel prensip olarak beliriyor. 

Tayin ve atama yönetmeliğinde yeni yapılan değişikliklerle atama ve tayinler dahada netleşmiş görünmekte şöyle ki ; Eskiden her ikisi de memur olan eşlerin tayin taleplerinde ast üst ilişkisine bakılıyor ve ast olan üst durumdaki memur eşin görev yaptığı yere tayin isteyebiliyor idi, fakat bu durum kurumların yapısına bakıldığında farklılıklar gösteriyor kimin ast kimin üst olduğu hizmet ihtiyacına ve o kurumun kaynaklarına göre değişkenlik gösterebiliyordu.

Yeni düzenleme ile Aile birliği sebebi ile istenen tayinlerde kurum ve kuruluşlar kimin diğerinin yanına gideceğine kendileri karar verebilecekler.

Kamu personeli olmayan eşlerin tayinleri; 

Yönetmelikte yeni yapılan değişiklikle aile birliği gerekçesi ile yapılan tayin başvurularında eşin de memur olması ilkesi kaldırılıyor,bu düzenleme ile eşlerden birinin memur olmaması durumunda istenen tayin talebi reddedilmeyecek,bu memurlar için önemli bir kazanım.

Öte yandan bazı kesimlerde kayıp olarak değerlendirilecek değişiklikte ise aile birliğine mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur eşin diğer ilde memur olmayan eş yanına tayin isteyebilmesi için memur olmayan eşin tayin talep edilen yerde kesintisiz 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir işverene hizmet akdi ile bağlı çalışmış veya halen çalışıyor olması durumunda eşin bulunduğu yere tayin söz konusu olabilecek.

]]>