Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Araştırma sonucunda 2015 yılı itibarıyla memura verilen en yüksek maaşlar incelendiğinde bir numarada “Müsteşarlık” yer almaktadır.

Kelime anlamıyla müsteşarlık Arapça’da “danışman” demektir. Her bakanlıkta en fazla ve en az bir tane müsteşar olmak zorundadır ve müsteşarlar ile ilgili söylenenler arasında seçilmeden gelinebilecek en yüksek mevki denilmektedir zira devlet kademesinde müsteşarlıktan daha yüksek bir kademe bulunmamaktadır. Bakanlık içerisinde bakan ve büyükelçinin ardından en yetkili kişi bakanlıktan sorumlu müsteşardır ve bakan yahut büyükelçinin bakanlıkta bulunmadığı zamanlarda karar verme ve uygulatma yetkisi bulunur.

MÜSTEŞARLIK İÇİN HANGİ BÖLÜM BİTİRİLMELİ

Müsteşar olabilmek için herhangi bir üniversite bölümü kısıtlaması bulunmamaktadır fakat mutlaka bir memurluk kazanmış olmanız gerekmektedir. Devlet nezlinde yapılan kademe atlama sınavlarına girerek müsteşarlığa kadar yükselmek mümkündür fakat bir müsteşar yalnızca sınav ile bu makama kavuşmamaktadır. Müsteşarlar kişisel olarak mülakat yapılmasının ardından başbakan sonrada cumhurbaşkanının onayı alınarak görevine atanır.

Bir diğer müsteşar olma şekli ise bakan tavsiyesi iledir ve bunun için sorumlu bakanın sizi kişisel olarak müsteşarlığa önermesi gerekmektedir. Müsteşar olmak için KPSS zorunluluğu bulunmamaktadır kısaca. Müsteşar olabilmek için tavsiye edilmeniz, lisans mezunu olmanız gerekmektedir. Şuan görevde bulunan birçok müsteşar emekli bürokratlardan oluşmaktadır ve her bürokratın olmasada şuan çalışmakta olan yada emekli çoğu bürokratın müsteşar olma amacı vardır.

MÜSTEŞAR MAAŞI NE KADAR

Araştırma sonucunda memura verilen en yüksek maaşlar incelendiğinde bir numarada “Müsteşarlık” yer almaktadır. 

Müsteşarlar arasında bakanlığa göre değişen bir maaş farkı vardır fakat genel olarak müsteşarlık maaşları memur zammı ile 13280 TL bin lira civarına yükselmiştir 1/4 derecede bulunan bir Müsteşar’ın maaşı 13000 bin lira ile 14000 lira arasında değişmektedir.

Zamlı memur maaşları açıklanırken “Ocak ayından itibaren maaş katsayıları artacağı için kıdem tazminatı tavanı da artacaktır. Kıdem tazminatı tavanının hesabında Başbakanlık Müsteşarı’na yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır.

Buna göre, Başbakanlık müsteşarına ödenecek bir hizmet yılı için ikramiye tutarı 5000 küsür TL’ye yükselmiş olduğundan kıdem tazminatı tavanı 5000 küsür TL olarak uygulanacaktır.” açıklaması da ek olarak not düşülmüştür.

MÜSTEŞARLAR NE İŞ YAPARLAR

Müsteşar memurların yaptığı iş kesinlikle siyasi değildir fakat göreve geririlmeleri tam anlamıyla siyasetçiler tarafından yapılmaktadır. Müsteşarlar genellikle hükümet değiştikçe değişmektedir. Müsteşarlar’ın yaptığı iş ise bakanlığın bir konuda bilgi edinme ve öngörüye ihtiyaç duyduğunda bu gibi ihtiyaçlara cevap vermektir. Yani herhangi bir konuda herhangi bir soruya danışmanlık yapması gereken birkişi aranırsa tüm oklar müsteşarı işaret etmektedir. Ayrıca müsteşarların denetleme ve emretme yetkisi bulunmaktadır. Müsteşarlar bakanın arkasından gelen ilk kişi oldukları için neredeyse tüm bakan görevlerini de yapmakta ve o konularda yetkili bulunmaktadırlar.

EMEKLİ MÜSTEŞAR MAAŞI VE İKRAMİYESİ

Müsteşarlıkta en az 25 yıl görev yapmış kişiler için aylık ortalama 9000 lira emekli maaşı ve 150 küsür bin lirada ikramiye verilmektedir. 50 yıldan fazladır görev yapan kişilere ise ortalama 10000  lira emekli maaşı ve 200 küsür bin lira emekli ikramiyesi verilmektedir.

MÜSTEŞAR PLAKALARI

Müsteşarlar hakkında en çok merak edilen diğer konu ise müsteşarların araçlarına taktıkları plaka. Söz konusu plakalar bu yıl içerisinde yayınlanan bir kanuna göre kırmızı plakalardır ve bakanlar ile aynı görünüme sahiptir.

]]>