Diyarbakır Kayapınar Belediyesi İŞKUR üzerinden verdiği ilanla en az ilkokul mezunu personel alımı gerçekleştirecektir.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi 26 Temmuz 2019 tarihi itibariyle İŞKUR’un kurum dışı kamu işçi alımı kategorisinde yayınladığı personel alımına ilişkin ilamına göre; kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadrolu 4 personel alımı gerçekleştirecektir.

Kayapınar Belediyesi personel alımı başvuruları 26 Temmuz 2019’da başlamış olup 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını tamamlamış olması

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

TCK 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış ve affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik görevini kötüye kullanma hileli iflas İhaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik görevini yapmış olmak yapmış saymak veya muaf tutulmak)

En az ilköğretim mezunu olmak
Başvurular şahsen Kayapınar Belediyesi’nden yapılacaktır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru dilekçesi (kurumdan temin edilecek)

Üzerinde TC kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi, diploma fotokopisi ve çalışmasına engel olmadığına dair sağlık raporu (aile hekiminden alınması yeterlidir)

Askerlik durum belgesi, ikametgah ve aile tablosu

BAŞVURU YERİ

Başvurular Peyas Mahallesi Kayapınar Caddesi No: 156/1 21070 Kayapınar Belediyesi

Çalışma şartları; haftalık 45 saat olup Kayapınar Belediyesi yetki alanları içerisinde sabah 08.00 ile 17 00 saatleri arası mesai süresi