Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hayata geçirilen istihdam seferberliği ile birlikte iş hayatına yeni atılanlara destek parası veriliyor.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği bu yıl üçüncü aşamasıyla sürüyor.

Bu sayede 2.5 milyon kişinin iş sahibi olması hedeflenirken; sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması da, çeşitli desteklerle teşvik ediliyor.

EN FAZLA 3 KERE ÖDENİYOR : Bu kapsamda verilen ‘istihdam yardımı’, iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.

Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor.

Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.

YARDIMLARDA ÖNCELİK VERİLİYOR : Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, bir yılda bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3’ü kadar nakdi yardım veriliyor.

Bu yıl için bu tutar 788 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor.

İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor.

ELEMAN BAŞINA AYDA 364 LİRA : Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere de Aile Bakanlığı’nca sigorta prim teşviki veriliyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin özel işverenlerce istihdam edilmesi halinde, bu vatandaşların işveren primi bir yıl süreyle karşılanıyor.

Teşvikin bir kişi için aylık 364 lira düzeyinde olması planlanıyor.