İnsanlık tarihinin başlangıcından

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
günümüze kurulmuş olan tüm devletler  varlıklarını sürdürebilmek için güvenliklerini ön planda tutmuştur.Devletin güvenliğinden sorumlu mesleklerden biri de polisliktir.Bu yazımızda Devlette Kamuda Çalışan Polis Ne İş Yapar, Nasıl Olunur? sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız.Öncelikle  polisin görevlerinin neler olduğuna göz atalım.

Polis kelimesi mesleki terim olarak bir yerde kamu düzenini, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli yapı olarak tanımlanabilir.

Ülkemiz de emniyet teşkilatının kuruluşu 1845 yılında gerçekleşmiştir.Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu(PVSK)`na göre polisin tanımı aşağıdaki şekildedir. Polis, asayişi sağlar, şahsın tasarruf emniyetini ve mesken dokunulmazlığın korur.

Halkın ırz, can ve malını muhafaza eder  ve  istirahatini sağlar.Polis yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, hasta ve acizlere yardım eder. Kanun ve yönetmeliklerin kendisine verdiği görevleri yerine getirir.Polisin görevi polis vazife ve salahiyet kanunda detaylıca belirtildiği üzere oldukça kapsamlıdır.

Polisin genel emniyetle ilgili görevlerini ikiye ayırmak mümkündür:

A) Kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine aykırı olan hareketlerin faaliyetlerinden önce belirlenmiş kanun hükümleri çerçevesinde tedbir almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında ise kanunlarda kendisine verilen  yazılı görevleri yapmak,

Kamuda çalışan polis kamu düzeninden ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.Polis amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve emrin kanuna aykırı olduğunu emri verene bildirir. Ancak, emri veren emrinde ısrar eder ve bu emrini polise yazılı olarak bildirirse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren polis sorumlu olmaz,emri veren sorumlu olur.Ancak emrin konusu suç teşkil ediyorsa hiçbir şekilde yerine getirilmez.

Aşağıda belirtilen hallerde:

1 – Vatandaşın can, ırz veya mal emniyetini korumak için,

2 – Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçların faillerini yakalamak veya delillerini elde etmek için,

3 – Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak saldıranların veya zorluk çıkaranların bu durumlarını ortadan kaldırmak için,

4 – Devlette çalışan polis hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösterenlerin yakalanması,

5 –Polis tarafından muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere tecavüzleri def etmek için,

6 – Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra polis kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için,

7 – İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına engel olmak için,

8 – Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için,

9 – Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için,

Kurum içerisinde yetkili amir tarafından verilen sözlü emirler derhal uygulanmalıdır. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu gibi durumlarda emrin yerine getirilmesinden doğabilecek her tür sorumluluk emri verene ait olmaktadır.

Polisin görevlerinden bahsettikten sonra şimdi de devlette kamuda polis nasıl olunur ?sorusunun cevabını arayacağız.

Polis olmak için belirli eğitimlerin tamamlanması gerekmektedir. Lise son sınıfta okuyan ve mezun olanlar, Polis Meslek Yüksek Okulu`na başvurabilir.Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla,18 yaşını tamamlamış olmaları ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle de 26 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedirDevlette kamuda polis nasıl olunur diye merak eden gençlerden,önlisans ve Lisansmezunu olanları ise KPSS puanı ile POMEM(Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvurusu yapabilirler.

POMEM`e başvuracak kişinin sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından günalmamış olması gerekmektedir.Komiserlik için ise sadece Lisans yani 4 yıllık üniversite mezunları PAEM(Polis Amirleri Eğitim Merkezi)’e başvurabilirler.Ayrıca en az lise mezunu olan adaylar Polis Özel Harekat(PÖH) olmak için POMEM`e başvurabilirler.Adaylar sözlü mülakat ve spor aşamalarından geçerler.

Bkz: Pomem