Özellikle 2018 yılı enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasıyla

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
birlikte hem her memur gibi doktorlarda, devlette kamu personeli doktor 2019 maaşı ne kadar olacak diye heyecanla beklemektedirler. Peki, doktorların maaşı enflasyon farkının da eklenmesiyle ne kadar oldu? Hemen her tür doktor maaşlarını elimizden geldiğince sizler için listeledik. Enflasyon rakamlarının beklenenin üzerinde çıkması bütün memurlara toplamda %10,7’lik bir zam yapılmasına sebep oldu.

Yapılan bu zam bütün memurlara yansıtıldığı gibi elbette ki kamuda çalışan doktorlara da yansıtılmıştır. Bu arada doktorlar için sadece maaşlarında bir zamma gidilmedi, bunun yanında döner sermayeleri, nöbet ücretleri ve diğer özlük haklarında da iyileştirmeye gidilmiştir. 2019 Yılı Ocak ayı itibariyle yapılan zammın ardından pratisyen doktorların aldıkları maaş miktarı yan ödemeler filanda dâhil edildiğinde 8-9 bir Türk Lirası seviyelerine çıkmıştır. 

Devlette kamu personeli pratisyen doktor 2019 maaşı ne kadarsorumuzun net cevabı olması açısından maaş adı altında yapılan net tutar 5.000 TL olup, buna döner sermaye ve nöbet ücretleri de eklendiğinde ellerine geçen net tutar 8.000 TL ve üzeri olmaktadır. Aile Hekimlerinin maaş hesaplaması ise biraz daha farklı olmaktadır. Çünkü aile hekimlerine belli bir kontenjan ayrılmıştır. Örneğin bir aile hekimi aylık maksimum 4.000 hastaya kadar ödeme alabilir. Bunun haricinde kendilerine ödeme yapılmaz.

Bu sebeple bazen aile hekimlerine gittiğinizde doluyum size bakamam derler, yani aslında size bakabilirim ama sizin için devlet bana ücret ödememektedir demek istiyor. Aile hekimlerinde ödeme şeklinde hastaların grupları, yaşı ve hamile olup olmaması gibi durumlarda maaşlarında etkili olmaktadır. Devlette kamu personeli aile hekimi doktor 2019 maaşı, çalıştıkları aile sağlık merkezi ve kirası giderlerini karşıladıktan sonra genel olarak ortalama 9.000 TL civarı olmaktadır.

Üniversitelerde okutulan temel tıp eğitimi denilen 4 yıl teorik ve 2 yıl pratik eğitimin ardından doktorların tıpta uzmanlık adı verilen TUS’a kazanarak okudukları alandır. Herhangi bir üniversite de uzmanlık eğitimi alarak uzman doktor unvanını kazanan doktorların maaşı normal doktorlara göre biraz daha farklı olmaktadır. Doktorlar için uzmanlık eğitimi en ağır ve en zor olan süreçlerden bir tanesi olarak görülmektedir. Devlette kamu personeli uzman doktor 2019 maaşıyeni başlayanlar için 7.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu temel maaşın haricinde muayene ücreti, operasyon ve döner sermaye gibi yan gelirlerle maaşları 12-13 bin TL tutarında olmaktadır.

Devlette Asistan ve Emekli Doktor Maaşları Ne Kadar?

Halk arasında genel olarak asistan doktor olarak bilinen, kendi aralarında yani sağlık çalışanlarına göre ise intern doktor maaşları da 2019 yılı Ocak ayı zammından etkilenmiş olup artmıştır. Üniversitelerindeki tıp fakültelerinde son iki yıl pratik uygulama eğitimi alan doktor adaylarına 1200 TL tutarında ödeme yapılmaktadır. Asistan doktorlar genelde maaş azlığından dolayı bu dönemi çok sevmezler.

Yapılan son seçimle birlikte TBMM milletvekili meslek sayısına göre dağılımı da netleşmiş olup, bu durumun ilk meyvesi olarak da partiler arası mutabakatla emekli doktorlara maaş zammı yapıldı. Yapılan yeni zamla birlikte Devlette kamu personeli emekli doktor 2019 maaşı miktarı da netlik kazanmış oldu. Yapılan zam neticesinde emekli uzman doktor maaşı 7.200 TL olurken, emekli doktor maaşı ise 6.100 TL olmuştur. Böylece emekli doktorların yıllardır beklediği emekli maaş zammı problemi de çözülmüş oldu.

Son olarak 30 yıl boyunca doktorluk yapmış birisi ortalama 10.000 TL maaş üzerinden çalışıldığı düşünülürse emekli olduğunda, emekli ikramiyesi olarak 150000 TL ikramiye almaktadır.