Çalıştığı kamu kurumundan aylık kesme cezası alan devlet memurunun mali ve sosyal haklarının nasıl etkileneceği ile cezanın nasıl uygulanacağı herkes için merak konusudur.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

657 sayılı DMK’da yazılı olan bazı fiillerden ötürü memurlara aylıktan kesme cezası verilebilmektedir. Bu ceza ilk derece disiplin amiri tarafından verilir. Memuru maaştan yoksun bıraktığı gibi ilerlemesini de durduracaktır. 

Aylıktan kesme cezası alınması halinde memurun brüt maaşından kesinti yapılacaktır. Bu oranlar işlenen fiile göre değişecektir. Eğer memura kınama cezasının tekerrürü halinde aylıktan kesme cezası verilmişse ya da kademe ilerlemesi bir alt cezaya çevrilmişse, doğrudan aylıktan kesme cezası uygulanmışsa kesinti yapılır. Kesinti memurun brüt aylığından 1/30 ile 1/8 arasından kesinti yapılır. 1/30’dan daha fazla kesinti yapılacaksa gerekçesi sunulmalıdır. 

Ceza kararında aylıktan kesme oranı mutlaka belirtilmelidir, alt sınır ya da üst sınır gibi genel tabirler kullanılmamalıdır.  Aylıktan kesme, cezanın memura tebliğini takip eden aybaşında yapılır. Ancak bu ay uygulanmamışsa sonraki aylarda uygulanabilir. Memurun yalnızca bir maaşı üzerinden kesinti yapılır. Kesinti tek seferde yapılır, taksitlere bölünemez.  

Memurlara ödenen diğer ödeme kalemleri kesinti yapılacak olan miktara dahil edilmemelidir. Memurlara ödenen diğer ücretlerin yanı sıra tazminatlar da dahil edilmemelidir. Sözleşme ücreti gibi ücretler de aylıktan kesilecek olan ücrete dahil edilmemelidir. İdareler cezayı bu şekilde uygularsa cezalar, idare mahkemelerinden dönmeyecektir. Bu yüzden idareler cezayı uygularken dikkatli olmalıdır.