Okumak isteyen devlet memurları ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli, açıklaması burada

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?


Devlet memurlarının görevlerini yaparken aynı zamanda okuyor olması mümkün mü sorusu zaman zaman karşılaşılan bir sorunun yansıması olabiliyor. Sorunun cevabına ulaşmak için zorlananlar için bu yazının devamını okuyarak doğru cevaba ulaşabilir.

Memurun öncelikli görevi kendisine verilmiş bulunan işi yapmak ve görevlerini yerine getirmektir. Dolayısıyla okumakta olduğu okul memuriyetine karşılık bir kazanılmış hak olarak görülüp izinli sayılması düşünülemez. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11. Maddesinde “Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar” hükmü yer alır.

Buna göre bir memur için asıl olan memuriyetinin verdiği görevlerin yerine getirilmesidir. İzinli olarak okuması ise yine aynı kanunda sayılan izinler ile ilgili maddeler hükümleri gereği mümkün olmamaktadır.

Yıllık ve mazeret izinlerinin miktarı ve ne şekilde kullanılacağı kanunla belirlenmiş olduğundan bir memurun okuma izni diye bir izinle aynı zamanda örgün öğretimde bir bölümde okuması mümkün olmaz.

Ayrıca okulu dondurmak gibi memuriyeti dondurmak gibi bir kavram da bulunmamaktadır.  Ancak 24 saat esasına göre görev yapılan memuriyetlerin bu anlamda bir avantajı bulunmaktadır.

Koruma güvenlik görevlisi veya sağlık personeli gibi memuriyetlerin getirdiği esnek çalışma düzeni içerisinde mesai zamanlarını ayarlayarak okumak mümkün olabilmektedir.

Devlet memuru olan birisinin okuması için bir başka seçenek de gündüz normal mesai saatlerinde çalışıp ikinci öğretim gibi akşam saatlerinde okuma imkanı veren bölümlerin tercih edilmesi olabilmektedir.

Açık öğretim gibi bir başka seçeneğin varlığını da belirterek bu yazının son cümlesini kurmuş olalım.