Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bu yıl içinde belirli zamanlarda gerçekleştirdiği tayin başvurularını gerçekleştirdi. CTE tayin sonuçları ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

CTE tayin sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 CTE norm ve atama sonuçları listesi….

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının 28 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personelin ise 18-27 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Peki, CTE tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Yazımızda bu detaylara yer verdik. İşte 2019 CTE norm ve atama sonuçları listesi…

Bakanlık Atamalı Personel Tayin Sonuçları

Komisyon Atamalı Personel Tayin Sonuçları

Personel Atama Planlaması Kapsamında Aile Birliği Nedeniyle Naklen Atananlar.

CTE TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

28 Mart-5 Nisan ve 18-27 Mart 2019 tarihlerinde başvurusu alınan CTE atamalarının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

CTE tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı İsteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları sonuçlandırılmış ve personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) NAS üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir. Ayrıca, Norm ve Atama Sisteminin karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle bir kurumdan başka bir kuruma ataması yapılan personelin yerine yerleştirme yapabilme özelliği bulunduğundan tercih edilmiş olması halinde kurumdan giden personel sayısı kadar ilave personelin ataması da gerçekleştirilmiştir.

Atamaya ilişkin ilanda açıklandığı üzere atama nedeniyle çok sayıda personel eksikliği oluşup kurumda yürütülen hizmetlerin zafiyete uğramasını önlemek için belli kurumlarda ve unvanlarda o kurumdan başka bir kuruma ataması yapılabilecek en fazla personel sayısını belirlemeye yönelik kota uygulaması yapılmıştır. Kota, bir kurumdan belirlenen unvanda ataması yapılabilecek en fazla personel sayısını ifade etmektedir. Hangi kurumda hangi unvanda kota bulunduğuna dair liste ekte (EK-4, EK-5) sunulmuştur.

Sözleşmeli personelin yerleştirilmeleri, yerleştirilme talep edilen yerde boş pozisyon bulunmasına veya yerleştirilme talep edilen yerdeki sözleşmeli personelin başka bir pozisyona yerleştirilmesine bağlı olarak sistem tarafından gerçekleştirilmiştir.

Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele, puanı yüksek olan personel düşük olana tabidir ilkesi benimsenmiştir. Eğer tabi olunan personelin sistem tarafından ataması yapılmamışsa diğer eşin de ataması yapılmamıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi uyarınca; atamalarda nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il’e bağlı ilçeleri, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerini tercih eden infaz ve koruma başmemuru ile sayman unvanlı personelin atanmalarına yasal olarak imkan bulunmadığından, ayrıca 2019 yılı isteğe bağlı personel atama planlamasına ilişkin 11/03/2019 tarihli ilan metninin 7. maddesi gereğince “Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelden sadece infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen unvanlı personel bulundukları yer veya başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebileceklerdir.” hükmü gereğince bu unvanlar harici denetimli serbeslik müdürlüklerine ataması yapılan personelin atamaları Bakanlık Onayı ile iptal edilmiştir.

Atama sonuçları, personelimizin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir.

Atamaları/yerleştirilmeleri yapılan personelin ayrılış yapacağı tarih bilahare bildirilecektir.

Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.”