Asgari geçim indirimi, devlet desteği ile geliri az olan kişilerin almış olduğu aile yardımıdır. Bu kişiler yardım alırken bakmakla yükümlü olduğu çocuklar da hesaplanmaktadır. Bu sayede aile bütünlüğünün sağlıklı ve huzurlu korunması için devlet her ay düzenli olarak kişilere asgari geçim indirimi sağlamaktadır. Anne ya da babanın eşlerin ikisinin de çalışması durumunda aile geçim indiriminden yalnızca bir tanesi faydalanabilmektedir.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Asgari geçim indiriminde eşlerin ikisi de ücretli olarak çalışan olması durumunda, çocukların sosyal güvenlik bağı kimin üzerineyse asgari geçim indirimi de o kişiye dahil edilmektedir. Türkiye’de çocuklar genellikle babanın üzerinden sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu nedenle asgari geçim indirimi de çoğunlukla babaların üzerinde olmaktadır. Asgari geçim indirimini ücret gelirlerini yıllık beyanname ile sunmuş olan kişiler ve devlet bünyesinde çalışan kişiler yararlanabilmektedir. Özel sektörde çalışan kişiler asgari geçim indirimi alamazlar. Eğer anne ya da babanın bir tanesi devlet bünyesinde çalışıyor ise, asgari geçim indirimi çalışan kişiye yansıtılır. Çalışmayan kişiler yararlanmaz.

Asgari geçim indiriminin uygulanmasında çocuklarda yaş sınırı bulunmaktadır. Kız ya da erkek fark etmeksizin 18 yaşını doldurana kadar asgari geçim indiriminden aile yararlanabilir. Kız ve erkek çocuklar eğer tahsilini bitirmemişse ve öğrenim görüyorsa, 25 yaşını doldurana kadar asgari geçim indirimi ailelerine yansıtılmaktadır. Çocuk kavramını nafaka verilen çocuklar, evlat edinme yoluyla oluşan çocuklar ve anne babasını kaybetmiş olup, toruna bakmakla mükellef olan ebeveynler karşılamaktadır.

Bkz: Agi Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

AGİ Asgari Geçim İndirimi Nedir AGİ Ne Kadar ?

AGİ Asgari Geçim İndirimini Kimler Alır, Kim Verir, Kimlere Verilmez

Aile Bildirimi Formu Nedir, Nereden Alınır, Nasıl Doldurulur?