Balıkesir Üniversitesi farklı kadrolarında görevlendirme üzere öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 12 Haziran 2019 ile 26 Haziran 2019 arasında yapılabilecek.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Balıkesir Üniversitesi çeşitli alanlarda 10 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi alımı yapacak.

BİRİMİ BÖLÜM/ ANABİLİM
DALI
UNVAN ADET KAD. DER.  
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bil.Böl./
Acil Tıp Anabilim
Dalı
Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 1 1 Acil Tıp uzmanı olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./
Acil Tıp Anabilim
Dalı
Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 1 3 Acil Tıp uzmanı olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Genel Cerrahi
Anabilim Dalı
Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 1 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./ Kardiyoloji
Anabilim Dalı
Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 1 3 Kardiyoloji Uzmanı olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Ortopedi ve Trav.
ABD
Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 1 3 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bil.Böl.
Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim
Dalı
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 3 Hafız olmak, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Alanında Akademik Öğretim
Tecrübesi Olmak
İslam Tarihi ve Sanatları Böl. Türk İslam
Edebiyatı ve İslam Sanatları
Anabilim Dalı
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 4 İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Türk Din Musikisi Bilim Dalında Yüksek Lisans
yapmış olmak ve aynı alanda Doktora yapıyor olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte
Yönetim ABD
Öğr.Gör. (Ders
Verecek)
1 4 Hemşirelik Lisans mezunu olup, ilgili alanda Yüksek
Lisans yapmış olmak.
SAVAŞTEPE MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Prog.
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans
mezunu olup, İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans
yapmış olmak.
BİGADİÇ MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve
Vergi Uyg. Prog.
Öğr.Gör. (Ders
Verecek)
1 5 İktisat Bölümü Lisans mezunu olup, İktisat Anabilim Dalında
Yüksek Lisans yapmış olmak.
VETERİNER FAK. Klinik Öncesi Bil.Böl.
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikoloji
Anabilim Dalı
Araş.Gör. 1 4 Veteriner Fakültesi mezunu olup, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında doktora yapıyor olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi ABD
Araş.Gör. 1 5 Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olup İlgili alanda Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
Beden Eğit. ve Spor Eğit.Böl. Beden Eğit. ve Spor Eğt.ABD. Araş.Gör. 1 6 Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olup İlgili alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü/ Mimarlık Tarihi
Anabilim Dalı
Araş.Gör. 1 4 İç Mimarlık ve Tasarım Bölümü mezunu olup, ilgili alanda Yüksek Lisans yapıyor
olmak.
NECATİBEY EĞİT.FAK. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili
Eğitimi Anabilim
Dalı
Araş.Gör. 1 5 İngilizce Öğretmenliği Lisans mezunu olup, İngiliz Dili
Eğitimi ABD Yüksek Lisans yapıyor olmak.
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim
Dalı
Araş.Gör. 1 6 Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunu olmak ve Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapıyor olmak.
FEN-EDEBİYAT FAK. Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Araş.Gör. 1 6 Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olup İlgili alanda
Yüksek Lisans yapıyor olmak.
MÜHENDİSLİK FAK. İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ABD. Araş.Gör. 1 4 İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olup, İlgili Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak.
Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik ABD. Araş.Gör. 1 4 Makine Mühendisliği Lisans mezunu olup, İlgili Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

İlanın detayları şu şekilde;

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:
İlan Yayım Tarihi : 12.06.2019
Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.06.2019
Son Başvuru Tarihi : 26.06.2019
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 05.07.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 09.07.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 12.07.2019
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : personel.balıkesir.edu.tr

BAŞVURDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3- Özgeçmiş
4- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5- Lisans Transkripti
6- Lisansüstü eğitim gördüğüne ilişkin öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli
11- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.

Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz