Ataması yeni yapılan yada yeniden göreve ataması olan memur, yeni görevine süresinde başlamazsa yaptırımı ne olur? Detayları haberimizde bulacaksınız.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

657 sayılı DMK gereği ilk defa veya yeniden göreve atanan memur ile naklen atanan memura uygulanan yaptırımlar farklıdır. Memuriyete ilk kez ya da yeniden atanan memur aynı ikamet yerinde göreve atanmışsa tebliği izleyen iş günü göreve başlamalıdır. İkamet yeri dışında bir göreve atanmışsa tebliği izleten 15 gün+yol süresi içinde göreve başlamalıdır. 

Bu süreler içinde göreve başlanmazsa; belge ile ispatlanan zorlayıcı sebep varsa 2 ay süre tanınır. Böyle bir sebep yoksa ya da 2 ay içinde göreve başlanmazsa atama işlemleri iptal edilir. Bu kişiler 1 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete atanamazlar. 

Naklen Atama Halinde

Kurum içi ya da kurumlar arası naklen atanan memur, memuriyet mahalline atanmışsa tebliği izleyen iş günü işe başlamalıdır. Memuriyet mahalli dışına atanmışsa 15 gün+yol süresi dolmadan göreve başlamalıdır. Bu süre içinde göreve başlamayan memura aylıksız 10 gün ek süre verilir ve göreve başlaması istenir. 

10 günlük sürede de göreve başlamazsa belge ile ispatlanan zorlayıcı sebep yoksa görevden çekilmiş sayılır ve 1 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete atanamazlar. Zorlayıcı sebep halinde tanınan sürede göreve başlamazsa devir ve teslim zorunluluğu yoksa 3 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete alınmazlar.