Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan, kamu imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan bireyler ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının değerlendirilerek ihtiyaç duyduğu hizmetlerden yararlandırılması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetinin verilmesine yönelik oluşturulan ASDEP projesi kapsamında çalışacak olan ASDEP personeli görevleri aşağıda sıralanmıştır.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Bilmiyorsanız, ASDEP Nedir?

ASDEP Personeli Görevleri

 • Nakdi yardım,
 • Ayni yardım,
 • Eğitim düzeyinin yükseltilmesi,
 • Genel sağlık sigortası desteği,
 • Barınma ve bakım rehabilitasyon desteği,
 • Psiko-sosyal rehabilitasyon ve desteğin sağlanması,
 • İş ve meslek kuruluşlarına yönlendirme,
 • Huzurevi bakım ve rehabilitasyon,
 • Ulaşım desteği,
 • Yaşlılık maaşı desteği,
 • Engelli maaşı desteği,
 • Malulen emeklilik desteği,
 • Madde bağımlılığı ile mücadele desteği,
 • Alkol ve sigara bağımlılığıyla mücadele desteği,
 • Afet ve acil durumlara yönelik destek,
 • Sağlık desteği,
 • Eğitim desteği.

Bilmiyorsanız ASDEP e kimler babaşvurabilir ?

ASDEP personeli, yukarıdaki hizmet taleplerine karşılanması amacıyla hane ziyareti yaparak, kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak değerlendirmesini yapacak ve tüm bilgileri veri tabanına işleyecektir.

Bu bilgilere yönelik danışmanlık hizmeti yapacak ve gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi ve takibinin yapılması işlerini yerine getirecektir.

ASDEP Maaşları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde görev alan ASDEP personeli maaşları, 2017 yılında mevcut asgari ücretin ortalama yüzde 110’u civarı maaş almaktaydı. Bu maaşa ek olarak yol ve yemek ücreti de ilaveten verilmekteydi. 2019 ASDEP maaşları gelen zamlarla birlikte brüt 4.200 civarındadır.

ASDEP Kimler Başvurabilir, Çalışma Koşulları Nasıldır?

ASDEP Nedir? ASDEP Açılımı, Amacı Ve İş Akış Süreci