ASDEP in açılımı,

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Aile Sosyal Destek Programıdır.

ASDEP Nedir?

Sosyal yardıma ve sosyal hizmetlere ihtiyacı olan ailelerin ve bireylerin belirlenmesi, belirlenen bu ihtiyaçlara göre sosyal hizmet modellerinin oluşturularak uygulanması ve bu aile ve bireylerin gerekmesi halinde tüm kamu hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla yürütülen sürecin tüm aşamalarında danışmanlık ve kılavuzluk hizmeti verilmesini içeren bir programdır

ASDEP, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir projesi olarak, kılavuzluk ve yönlendirme yapılması suretiyle vatandaşların kamu hizmetlerinden azami yararlanmasını sağlamak amacını gütmektedir.

ASDEP Personeli Maaşları Ve ASDEP Çalışanı Görevleri

ASDEP’in Amacı Nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu proje ile Bakanlık tarafından sunulan sosyal hizmetler başta olmak üzere,

kamu hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşmak ve bu aile ve bireylerin psikososyal durumunun incelenerek değerlendirilmesini sağlamaktır.

ASDEP’in amacı, bu değerlendirmeler sonucunda aile ve bireylerin ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmasına yönelik olarak kılavuzluk ve danışmanlık hizmeti ile vatandaşların bu hizmetlerle hızlı bir şekilde buluşturulmasını hedeflemektir.

Ayrıca ASDEP projesi ile bireylerin ve ailelerin Bakanlık hizmetlerinden yararlanma süreçleri de izlenebilecektir.

ASDEP Kimler Başvurabilir, Çalışma Koşulları Nasıldır?

ASDEP İş Akışı Süreci

ASDEP çalışanı, alan taraması ya da müracaat sonrası vakayı değerlendirir. Ön değerlendirmeyi yaptıktan sonra bilgi sistemine giriş yapar ve sorgulama yapar.

Gerekli gördüğü durumda acil müdahaleyi yapar. Konuyla ilgili Bakanlık çerçevesinde eğitim ve danışmanlık hizmetini verir. İlgili birey ya da aileye diğer kamu hizmeti gerekliyse ilgili birime yönlendirip takibini yapar. 

ASDEP iş akış süreci çerçevesinde, ASDEP çalışanı, sorunun tespiti için çalıştığı ailenin komşuları, muhtar, din görevlisi ve öğretmen gibi unsurlarla birlikte çalışır.