ASDEP Personeli Alım Şartları Nelerdir?

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

ASDEP personeli alımında adaylarda aranan mezuniyet şartlarında değişiklik yapılmış ve Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, mezuniyet şartları arasından çıkarılmıştır. 

Bilmiyorsanız, ASDEP Nedir?

ASDEP personel alım şartları şöyledir;

  • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans seviyesinde eğitim veren, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun olmak,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamusal haklardan mahrum olmamak,
  • Türk Ceza kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da en az 1 yıl tecilli olmak,
  • KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak,
  • Yurdun her tarafında hizmet yapmasında, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmesinde engel bir durumu olmamak,

Bilmiyorsanız, ASDEP Maaşları

ASDEP Personeli Çalışma Koşulları

ASDEP personelleri memur olarak atanmayacaktır. Bunun yanı sıra kamu işçisi sıfatında da olmayacaklardır. ASDEP personeli taşeron bir firmada işçi olarak çalışacaktır. 

ASDEP personeli çalışma koşulları, çalışma saati haftalık olarak 45 saat olarak belirlenmiştir. Bunun 5 saati Cumartesi günü çalışılacaktır. Cumartesi çalışması 5 saat olmakla beraber, İl Müdürlüğü inisiyatifi ile gerekli görüldüğünde mesai yaptırılabilir.

Ek mesai için mesai ücreti ödenmeyecektir. Bulunduğu ilde il mülki idare sınırları içerisinde çalışacak olan ASDEP personeli gerekirse bu sınırların dışında da çalışabilecektir. ASDEP personeli yemek ve yol ihtiyacı karşılanacaktır

ASDEP Nedir? ASDEP Açılımı, Amacı Ve İş Akış Süreci

ASDEP Personeli Maaşları Ve ASDEP Çalışanı Görevleri