Almanya’da meslek maaşları düşük gelir seviyeye göre, orta gelir seviyeye göre ve ileri gelir seviyeye göre gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar meslek dallarının diploması, sosyal güvencesi, emeklilik düzeyleri ve mesleklerin statülerine göre ayrılmaktadır. Almanya’da maaşlar aylık olarak Euro üzerinden hesaplanmaktadır.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Düşük gelir seviye gruplarında, hasta bakıcılık, tamirat işleri, tasarım işleri, mimari alanda yapılan işler yer almaktadır. Burada en düşük gelir hasta bakıcılık ile aylık 3.000 Euro olarak maaş uygulaması bulunmaktadır. Tadilat ve bakım işleri, onarım işleri, inşaat sektöründe alt düzey işler (boya, badana, sıva, inşaat ustalığı vb. )de bu gruba girmektedir. Bu mesleklerin aylık ortalama 3.500 Euro olarak maaşı bulunmaktadır.

Orta gelir seviye gruplarında pazarlama ve lojistik alandaki işler ön plana çıkmaktadır. Bu işlerin aylık 5.000 Euro ortalamasında maaşları bulunmaktadır. İnşaat alanındaki ve mekanik alanlardaki teknisyenler de Orta gelir düzeyindeki mesleğe girer. 5.000 – 6.000 Euro arasında değişen aylık maaşları bulunmaktadır.

Üst gelir seviye grubu Türkiye’de de en az 4 yıllık fakülte mezunu olanların almış oldukları diplomaları kapsamaktadır. Öğretmenlik, doktor, diş hekimi, eczacılık, hukuk, finansal hizmetler gibi birçok üst düzey meslek grubu bulmak mümkündür. Bankacılık maaşları aylık 6.000 Euro ortalamasında, öğretmenlik ve mühendislik aylık 7.000 Euro ortalamasında maaşlardır. En üst düzeyde tıp, eczacılık ve diş hekimliği mezunlarının maaşları oluşmaktadır. Bunlar da aylık 10.000 Euro dolaylarında maaş oluşturmaktadır.

Bkz: Almanya Hangi Meslekleri Alıyor?

Mesleklerin Ülkelere Göre Açıkları ve Maaşları Nelerdir