Adli Tıp Kurumu yayımladığı ilan ile çeşitli kadrolarda görevlendirilecek KPSS puan şartı ile personel alımı gerçekleştirecek.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Resmi Gazete aracılığıyla yayımladığı bir duyuru ile sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını ilan etti. 

KPSS puan sıralaması esasına göre yayımlanan personel alım ilanında çeşitli meslek grupları için personel istihdamı olacağı bildiridi. ATK personel alım ilanına dair tüm bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. 

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan personel alım ilanında toplam 58 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlana göre alımlar, 

Biyolog, Diğer Teknik Hizmetler Personeli (Kimyager), Büro Personeli, Destek Personeli, Teknisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Diğer sağlık Personeli (Sağlık Teknisyeni) pozisyonlarından olacak. 

İlan için adaylar KPSS puanları ile başvuruda bulunacaklar. Dİğer başvuru şartları ise şu şekilde.

ATK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alım ilanında adayların sağlamaları gereken başvuru şartları da açıklandı. Aşağıda yer alan başvuru şartlarını sağlayan adaylar başvurularını kuruma bildirebilecekler. 

İşte Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan o başvuru şartları;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 06 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı (KPSS-2018) yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için, merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.).

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Söz konusu personel alım ilanı için başvuru yapacak adaylar başvurularını 26 AĞustos tarihinden itibaren yapmaya başlayacaklar. Başvurular 6 Eylül tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapacak adaylar başvurularını Başvurular Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapacaklar. Başvurular ilan metninde yer alan belgelerin elektronik olarak sisteme yüklenmesi esası ile tamamlanacak.