Adalet Bakanlığı, adliyeler, bakanlık merkez teşkilatı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personelin alınacağını duyurdu.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Daha önce adalet bakanlığı bünyesinde alım olmayacağının duyurulmasının aksine bu sefer bizzat Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Adalet bakanlığı bünyesinde 11 bin 78 personelin göreve alınacağını belirtti

HANGİ BÖLÜMLERE ALIM YAPILACAK

Adalet bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamasına göre alımların çoğu cezaevleri için olacak. 11 bin kişinin büyük çoğunluğu cezaevlerinde gardiyan olarak görevlendirilmek üzere personel alımı şeklinde olacak.

Resmi Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak personel alımını duyuran Adalet Bakanı Gül, “Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun” şeklinde açıklama yaptı.

11.078 kişilik alım için yüz binlerce kişinin başvurması bekleniyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı, hazırlıkların devam ettiği bir ay içerisinde başvuru koşullarıyla ilgili açıklama yapılıp başvuru işlemlerinin internet üzerinden alınmaya başlanacağı bildiriliyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK

Adalet bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamasından sonra akıllarda acaba ben de başvurabilir miyim? sorusu oluştu.
Henüz resmi olarak başvuru koşulları açıklanmamış olsa da geçen yıllardaki alımların aksine koşullar aranmayacağı düşünülüyor.

İşte geçen yıllardaki alımlara göre oluşturduğumuz genel başvuru şartları

KATİP, MÜBAŞİR, DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Personel alımında iki yol izlenmesi bekleniyor. Adalet bakanlığındaki genel işler için ayrı cezaevlerinde görevlendirilecek personel için ayrı başvuru şartları belirlenecek.
Adalet bakanlığı genel hizmet personeli alımı için şu şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vVatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak
6- Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek
7- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak
8- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak

CEZAEVLERİNDE GARDİYAN – İNFAZ KORUMA MEMURU OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
3 – En az lise diplomasına sahip olmak
4 – Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm’den uzun olmak
5 – Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
6 – KPSS’den en az 70 puan almış olmak
7 – Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
8 – 30 yaşını aşmamış olmak