Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Adalet Bakanlığı eş durumu atamaları;

Adalet bakanlığına bağlı olup eş durumu ve mazerete dayalı nakil ve atamalar Adalet bakanlığı sınav ve yönetmelikler kısmında açıklanmıştır.

Bunları mazerete dayalı naklen atamalar başlığı altında 3 grupta toplamak mümkündür,

Mazerete dayalı naklen atamalar yönetmeliğin 24. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir; Bu şekilde atama yapmak isteyen personel sağlık,eş durumu,can güvenliği ve eğitim öğretim durumu sebebi ile tayin isteyebilirler.

– Eş durumundan atama isteyenler : ( Yönetmelik madde 26 )

Eş durumuna bağlı tayin isteyen memurların eşlerinin Devlet Personel Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye tabii bir kurumda memur olması gerekmektedir.

Bu atamada eşinin meslek veya kurum itibarı ile kendisinin yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır.Bu şekilde atama yapılan memur hizmet gereği,afet,sel veya deprem gibi nedenler olmadıkça 1 yıl geçmeden yeniden atama veya tayin isteyemezler.

-Öğrenim durumundan tayin isteyenler : ( Yönetmelik 27. Madde )

Çocukları,eşi veya kendisi yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlar ile,bulundukları yerde çocukları,eşi veya kendisinin öğrenim düzeyine uygun ilk veya orta öğretim kurumu bulunmayanlar kadro durumunun uygun olması halinde kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına nakil alabilirler.

Ayrıca nakil yapılan memur her yıl öğretim yılı başında eğitim ve öğretimin devam ettiğine dair belge ile çalıştıkları kuruma bilgi vermeleri zorunludur.

-Can güvenliği sebebiyle tayin isteyenler : ( Yönetmelik 28. madde )

Can güvenliği sebebiyle istenen nakillerde bu atamada belirtilen belgeler ile çalıştığı kurumda hayati tehlikeler olduğu için tayin isteyen cezaevi personeli Cezaevi müdürü, Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet başsavsısının gerekçeli yazılar ile, ataması komisyon tarafından yapılan personel için adalet komisyonu diğerlerinin tayin talebinde ise ilgisine göre Bölge idare başkanı,Cumhuriyet Başsavcısı,ayrıca zabıta kollukları tarafından tutulan zabıt ve bu konularda adli ve idari belgeler tayin isteğine eklenmek sureti ile başvuru yapılabilir.

Eş Durumundan Tayinde Değişiklik makalesi için tıklayın

]]>