Yeni personel alımı müjdesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurmuştu. Bu müjdeli haber ile Adalet Bakanlığı’na 11 bin 78 personel alımı yapılacağını açıklanmıştı. Merak edilen ise Adalet Bakanlığı için 11 bin personel alımının ne zaman yapılacağı oluyor. Adalet Bakanlığı personel alımı süreci haberimizin detaylarında.ne dair detaylar….

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11 bin 78 personel alımı yapılacağını belirtti. Bakan Gül’ün açıklamalarının ardından bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI 11 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı 11 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

ŞARTLAR NASIL OLACAK?

Personel alımı şartları ilandan ilana değişiklik göstermektedir. 11 bin 78 personel alımı şartları yayınlanacak ilanda netlik kazanacak. Son yapılan personel alımlarda şartlar şu şekildeydi:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

.