Kamuya yeni memur ataması bekleyenlere müjde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre 4749 Kamu görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sayfası üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarına memur ataması için kadro verildi. Açıklamaya göre kamuya verilen kadro izinler 4 bin 809 kontenjan oldu.

Açıktan ve kurumlar arası nakil suretiyle yapılacak kamu personeli atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekilde;

“2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2019 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 14/7/2019 tarihli ve 2019/199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ekte yer almaktadır”

3.835 KAMU PERSONELİ ATAMASI İÇİN İZİN ÇIKTI-914 EK ATAMA
Üst mahkemeler, bakanlıklar, bağlı,iİlgili ve ilişkili kurumlar, kamu kurumları, kamu iktisadi teşebbüslerine toplamda 3 bin 835 atama için izin verilirken , 127 üniversiteye ise toplam 914 ek atama yapılması için ek izin verildi.

Adalet Bakanlığı için belirlenen atama izninin 800 ‘ü sadece; icra müdürü, icra müdür yardımcısı, ve idare memuru kadrolarından oluşuyor. Bu kadrolara atamalar kurum içi nakil ve GYS ile yapılacak.