Sağlık Bakanlığı’nda süreli sözleşmeli olarak çalışanların zorunlu hizmet süreleri 3+1’e düşüren düzenleme TBMM’de yasalaştı.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, düzenlemenin yasalaşmasıyla, Sağlık Bakanlığı’nın yanında Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan süreli sözleşmelilerin 4+2 olan zorunlu hizmet yükümlülükleri 3+1’e indirilmiş olduğunu ifade etti. Başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere tüm çalışanların, tüm emekçilerin yararına olan her türlü adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Semih Durmuş, “Aynı memnuniyetimizi bu düzenleme için de gösteriyoruz ancak yeterli bulmadığımızı da özellikle belirtiyoruz. Zira eşitlik en temel evrensel bir ilkedir ve Anayasa ile de güvence altına alınmıştır. Ne yazık ki bu son düzenleme, Anayasa’nın en temel ilkesi olan eşitlik ilkesine aykırıdır.” şeklinde konuştu. TBMM Genel Kurulu’nda kabul gören dünkü düzenlemenin belirtilen kurumların dışındaki sözleşmeli çalışmaları kapsam dışında tutmasının doğru olmadığını ifade eden Durmuş, “Sağlık-Sen olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Düzenlemenin meseleyi kalıcı olarak çözmekten uzak ve sorunların büyüklüğü karşısında kapsam itibariyle yetersiz olduğunu söyleyen Durmuş, düzenlemenin kapsamı dışında kalan sözleşmeliler için de umutsuzluk kaynağı olacağını belirtti. “Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” diyen Durmuş, “Yüce Meclis, en önemli varlık nedenlerinden biri olan “eşitlik” ilkesini göz önünde bulundurarak, bu olumlu adımın devamını getirmeli ve benzer durumda çalışan herkesin yüzünü güldürmelidir” şeklinde konuştu. 

DÜZENLEME NE GETİRİYOR: Kanunla, Sağlık Bakanlığında çalışan 4+2 sözleşmeli personelin daha önce 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi 4 yıla düşürülüyor. Sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışılması durumunda personeller memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atama hakkına sahip olacak.