3 şehirdeki Belediyenin yayımladığı ilana göre bekçi, büro memuru ve işçi alımı gerçekleştirilecektir.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı şehirlerde belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartsız personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

KPSS ŞARTI YOK

Belediyeler bünyesinde bulunan kamu şirketlerine yapılan personel alımına başvurularda KPSS şartı yok.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Türk Ceza Kanunun 53. madesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
İLAN METİNLERİ, BAŞVURU DETAYLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanların detayları, alım yapılan şehirler ve başvuruların alındığı adres şu şekilde;

AYDIN
Aydın Germencik Belediyesi bünyesinde personel alımı yapılıyor.

HATAY
Hatay Samandağı Belediyesi bünyesine personel alımı yapılıyor.
TUNCELİ

Tunceli Pertek İlçesi , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapıyor.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesine 2 adet personel alımı yapılıyor.