2019 PMYO kadın-erkek polis alımı için ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başvurular başlıyor.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gece yarısı bir açıklama yapıldı. Saat 01.15 ‘te yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının erişime açıldığına yer verildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından sınava girena adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS ‘ye giren adayların birçoğu , Polis Meslek Yüksek Okulları’na polis adayı olarak girmek istiyor.

Polis olmak isteyen lise mezunu adaylar , TYT puanlarını öğrendikten sonra taban puanın ne olacağını , başvuru şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte PMYO polis alımı ile ilgili son bilgiler.

2500 POLİS ALIMI YAPILACAK-KADIN-ERKEK SAYI DAĞILIMI

Her yıl Polis Meslek Yüksek Okulları ‘na en az lise mezunu adaylar arasından 2500 polis alımı yapılıyor. Alınacak adayların 2250 ‘si erkek , 250 ‘si kadın aday olacak.

TYT PUANI ŞART

PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS oturumlarından TYT ‘ye girmiş olması ve yayımlanacak kılavuzda belirtilen taban puanı almış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

2019 yılı PMYO başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. 2018 yılında yayımlanan kılavuzda başvuru şartları şu şekildeydi:

TC vatandaşı olmak.
Lise ve dengi okul mezunu olmak.
ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında TYT puan türünden 260 ham taban puan ve üzerinde almış olmak.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
Erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır. 18-27 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
Herhangi bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
TABAN PUAN DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

TYT ‘de soruların uzun olması , adayları oldukça zorladı ve adaylar süreyi yetiştiremedi. Taban puanı alamayan adaylar , İçişleri Bakanlığı ‘nın PMYO polis alımında taban puanların düşürmesini istiyor.