ÖSYM tarafından yapılan ve her yıl milyonlarca adayın katıldığı KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyen adaylar KPSS‘nin farklı oturumlarına katılım sağladı. KPSS’nin tamamlanması ile birlikte adaylar sonuçların açıklanması için bekleme başladılar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) kapsamında tüm oturumlar tamamlandı. Adaylar KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) oturumlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihleri araştırıyorlar.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav takvimi açıklanmıştı. Söz konusu takvimde KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belirtildi. 

Bu bağlamda KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta açıklanacak. Ayrıca sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.

KPSS ATAMALARI

Kamu kurum ve kuruluşları kapsamında istihdam edilecek olana daylar “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” yönetmelik hükümleri kapsamında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirileceklerdir.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu kadrolar ise şöyle ayrılmıştır:

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.